Araştırma Şirketleri | Bayes Araştırma

Bayes Araştırma ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunların saptanması, çözüm yollarının bulunması ve uygulamaya konulması, sonuçlandırılması, sonuçların tartışılması ile ilgili pazar ve kamuoyu araştırmaları yapmak amacıyla kurulmuş, çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayan, hızlı ve zamanında çözümler üreten profesyonel bir araştırma kuruluşudur.

Toplumu tanımaya, profilini çıkarmaya, değişkenlerle ilgili ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışan, bir problemin ortaya çıkmasına yol açan etmenlerle ilgili neden, niçin, nasıl, ne zaman, nerede gibi sorulara cevap arayan ve bilimsel bilgi üreten Bayes Araştırma, gerçek konulara çözüm getirerek karar vermeyi, Pazar ve kamuoyu araştırmalarının değerini en üst düzeyde tutmayı amaçlar.

Firmamız  profesyonel araştırma hizmetleri vermektedir.  Müşterilerimizin önceliklerine önem verir, onlara veriden çok daha fazlasını vermeye çalışırız. Bayes araştırma projenin her aşamasında sizinle birlikte hareket edecek, projenin başlangıcından sonucuna kadar sorunsuz, zamanında, anlaşılabilir ve kullanılabilir bilimsel sonuçlar sunacaktır.

Dürüstlüğün her zaman önce geldiğine inanan Bayes Araştırma, müşteri ilişkilerini ön planda tutarak onlarla ilgi, saygı ve güven içerisinde projelerini yürütmektedir.

 

Araştırmalarımız

Devam Eden Projelerimiz

Ülkemizde sağlık kurumlarına duyulan güven düzeyini tespit etmek ve güvenin sağlık kurumlarının itibarı içindeki yeri araştırma ile ölçülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizdeki sağlık kurumlarının çeşitliliği dikkate alınarak yapılan araştırmada kamuoyunun hastanelere duyduğu güven ve bu güvene dayalı memnuniyet düzeyleri araştırılmaktadır. Sağlık kurumlarının itibarlarının güvenle ilişkili olduğu ve bu güveninde hasta memnuniyetini ve beklentilerini ne derece etkileyeceği incelenmektedir. Araştırmanın sonuçlanması ile sağlık kurumlarının ve acil servislerin gelecekteki hizmetlerinin şekillenmesi planlanmaktadır.

Bireysel bankacılık araştırmamızda; Banka/Kredi kartı denildiğinde akla gelen ilk banka/kart, müşteri davranışları alışkanlıkları, müşterilerin banka tercihleri ve tercih etme nedenleri, çalışılan bankadan genel memnuniyet ve bankanın tavsiye edilirliği, bundan sonra aynı banka ile çalışma eğilimleri, çalışılan bankanın diğer bankalara göre avantajları, bankalarda alınan ürün ve hizmetler, banka algısı ve reklam algısı gibi konu başlıkları incelenmektedir.

Girişimciliğin ülkemizde ekonominin gelişmesinde ve işsizliğin önüne geçilmesinde katkısı oldukça büyüktür. Girişimcilik konusunda atılımların giderek fazlalaştığı görülmektedir. Türkiye’de Türk girişimcilerin profilinin araştırıldığı çalışmamızda amaç; girişimcilerin demografik özellikleri, finansal güçleri, hangi alanda iş kuracakları, iş fikrini seçme nedenleri, hedef pazar, sermaye kaynağı, sektörel gelişmeler gibi konulara yanıt aramaktır.

Marka bilinirlik araştırmamızın temel amacı; firmanın marka bilinirliğinin ne oranda olduğu, markanın Pazar durumu ve pazardaki payı, markanın bölgelere göre tanınma oranı, rakip firmaların durumu (Güçlü ve zayıf yönleri), firmanın zayıf ve güçlü yönleri, tehditlere karşı korunma amaçlı geliştirilecek stratejiler, müşterilerin ürün tercihlerini etkileyen faktörler, gibi konu başlıklarına yanıt aramaktır.

Bu araştırmanın amacı; sosyal medyanın vatandaşlar üzerindeki etkilerini belirlemektir. Toplumsal hareketlerde sosyal medya haberleşme, örgütlenme ve eyleme geçme aşamalarında önemli rol oynamıştır. Bu araştırmada sosyal medya kullanımının bireylerin katılım pratikleri üzerine etkilerinin ölçülebilmesi araştırılmaktadır.

Türkiye’de mobilya sektörü önem arz etmektedir. Mobilyalar günümüzde atölye üretimi ile birlikte sanayi boyutunda üretime yönelmiştir. Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir izlemektedir. Bizim mobilya Pazar araştırmamızın amacı ise; bireylerin marka bilgisi/algısı hakkında bilgi edinerek, satın alma alışkanlıkları hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Bu kapsamlarda bireylerin mobilya pazarından beklentilerini ölçerek pazara yeni ürünlerin çıkarılması ve pazarın büyümesi ve bu sayede mobilya sektörünün gelecekteki hizmetlerinin şekillenmesini belirlemek olacaktır.