Bayes Akademi

Bayes Akademi; ülkemizde araştırma bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, araştırma konusunda yapılan çalışmalara destek olmak, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve kısaca araştırma ile ilgilenen tüm araştırmacıların çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlere çözümler getirmek, bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve araştırma alanındaki boşluğu kısmen de olsa doldurabilecek bilgileri bu alanda değerli araştırmacılarımıza sunmuştur.

Araştırma konusunda yazılmış, iyi yazıların bulunması ile birlikte, bu yazılarda ölçüm süreci ile ilgili verilenler kapsam açısından yetersiz ve araştırmacıya yardımcı olmaktan uzaktır. Yazılı olarak ortaya bir şeyler koymanın ciddi bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Buna rağmen, böylesi bir işe kalkışmamızın nedeni sadece bir tepki. Çok iyi araştırmaların sonuçlarının bu konudaki yetersizlikler ya da eksiklikler nedeniyle olması gerektiği biçimde rapor edilemiyor olmasına ve bilim insanı olarak yetişen araştırmacıların, bu konuda yeterince destek göremiyor olmasına bir tepki. Eleştirmek yerine sınırlı da olsa bir şeyler yapmaya çalışmak…

Araştırma, gerçekten çok kapsamlı bir süreç. Buna göre, araştırmanın niteliğinin araştırma konusuyla sanıldığı gibi ilgisi yok. Araştırmayı nitelikli kılan, araştırmacının değişkenlere hâkimiyeti, bu değişkenleri kontrol edebilme derecesidir. Eğer araştırma, bir olayın ya da olgunun fotoğrafını çekip bu fotoğrafa bir de yorum ekleyip neler olup bittiğini incelemek ve yorumlanmış bu fotoğrafı belli bir format dâhilinde birileriyle paylaşmak ise, bu süreçte en kritik aşama olabildiğince net bir fotoğraf çekebilmektir. Görüş alanınız bir sınıf da olsa, bir coğrafi bölge de olsa bu böyledir ve bu nedenle öncelikli sorunumuz net bir fotoğraf çekebilmek olmalıdır…

Değerli araştırmacılarımızın soruları sayesinde çok güzel konular, çok iyi araştırmalar gerçekleştirdik. Her birisi, gerçekten çözüm getirilmesi gereken sorunlu alanlara ilişkin harika saptamalardı. Ama o karmaşık veri yığınları üzerinde yapılacak işlemlerin tam bilinmemesi ya da doğru olmayan bir biçimde işlemler yapılması sonucunda, araştırma sonucu net bir fotoğrafa dönüşmüyor, bu nedenle de ya beklenen sorulara yanıt getiremiyor ya da doğru olmayan yanıtlar şeklinde kalıyor, sonuçta “net” olmayan bu fotoğraf var olan gerçeği yansıtmıyor…

Bayes Akademi’nin tam amacı da araştırma sürecinin bu fotoğraf çekme aşamasında, objektife netlik ayarı yapmak gibi, mekanik bir katkı getirmektedir. Katkı mekanik olunca, kullanılan araç gereç de bu yaklaşımla uyumlu bir şekilde bilgisayar yazılımları olmaktadır.

Bilgisayarların veri işlemeyi kolaylaştırması ve çağımızda kapsamlı ve derin istatistiksel analizleri kısa sürede yapılabilir hale gelmesi, bu analizlerin popülaritesini artırmış ve bilim dünyasının da bunlardan daha fazla yararlanmasına yol açmıştır.

Araştırma alanında bir boşluğu doldurmak, yeni bir soluk getirmek gibi iddialarımız yok. Haddimize de düşmez zaten. Sadece araştırmacıların sorularına verdiğimiz yanıtlar ile onlarla daha kalıcı bir biçimde bilgi paylaşabilmeyi diliyoruz.

Bayes Akademi bölümünde açıklanan konuların işlevselliğini ön plana çıkarabilmek adına, konu başlıklarından çok hangi konu ile araştırma sürecinde nasıl bir yol izleneceği açıklanarak, anlatılan konulardan işleme gitmek yerine, yapılacak işlemden konuya gitmek şeklinde farklı bir yol izlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu bölümü okuyan profesyonel araştırmacılar için de “Bayes Akademi’de neler varmış?” sorusuna bir bakışta yanıt olsun diye izleyen bölüm olarak aşağıda Bayes Akademi’nin araştırmacılar için sunduğu bu alanda, bilimsel bir araştırma için ihtiyacınız olan bilgiler dokuz bölüme ayrılmış bölümler aşağıda verilmiştir.

Bilimsellik

1. Bölüm - Bilimsellik

Bilimsellik bölümünde; bilimin tanımı, bilimin ölçütleri, bilimin işlevleri, araştırmanızın ne derece bilimsel olduğu hakkında bir değerlendirme yapılması, bilimsel araştırmanın ne olduğu ve bilimsel araştırma türleri, nitelikli bir bilimsel araştırma yapmak için yapılması gerekenler, örneklem belirleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi konuları anlatılmıştır.
Detaylı Bilgi
Temel İstatistik

2. Bölüm - Temel İstatistik

Temel İstatistik bölümünde; istatistik konusuna ilk giriş yapılarak temel konular genel bir çerçeve içerisinde verilmiştir. İlk kez bilimsel araştırma çalışmaları yapanlar için gerekli kavramların benimsenmesi açısından bu bölüme ihtiyaç duyulmaktadır. Temel İstatistik bölümü araştırmaya verilen önemle istatistiğin tanınmasına olan ihtiyacın karşılanması için de ilk temeli oluşturur.
Detaylı Bilgi
Örnekleme Yöntemleri

3. Bölüm - Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri bölümü; veri toplamaya dayalı araştırmalarda örnekleme yöntemine ihtiyaç duyan araştırmacılar için hazırlanmıştır. Araştırmaya verilen önemle örnekleme yöntemlerinin tanınmasına olan ihtiyacın karşılanması için de ilk temeli oluşturur. Özellikle yığın hacminin tahmin edilmesi, yapılan araştırmalar için parametre tahminlerinin yapılması ve ileriye dönük oransal tahminlerin yapılması için ilk adımı gösteren açıklayan bir bölümdür.
Detaylı Bilgi
Nicel Araştırmalar

4. Bölüm - Nicel Araştırmalar

Nicel Araştırmalar bölümünde; bir taraftan anket hakkında genel bilgi verilirken diğer taraftan anket geliştirme ve uygulama süreci ile ilgili konulara değinilmiştir. Konular araştırmacıların yapacakları çalışmalarda kullanabilecekleri, aşama aşama bir uygulama rehberi şeklinde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, varsayıma dayalı, teorik açıklamalar yerine, bilimsel prensiplerin niçin ve nasılları üzerinde durulmuştur.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırmalar

5. Bölüm - Nitel Araştırmalar

Nitel Araştırmalar bölümünde; nitel araştırma desenleri ve süreci, nitel araştırmalarda etik, nitel araştırmaların bilimsel araştırmalar içerisindeki yeri, nitel araştırmada örneklem, nitel araştırma veri toplama yöntemleri (görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem), nitel araştırma sonuçlarının bilime ve uygulamaya katkısı, ve nitel araştırmalarda sık rastlanılan hatalar konuları anlatılmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazarlama Yönetimi

6. Bölüm - Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi bölümünde; pazarlamanın anlamı ve gelişimi, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, pazarlama araştırma süreci, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, tüketicilerin satın alma karar süreci, endüstriyel pazarlama ve alıcı davranışları, pazar analizi, talep tahmini, pazar bölümleme, hedef pazarın seçimi, ürün planlama ve geliştirme, işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nicel Veri Analizi

7. Bölüm - Nicel Veri Analizi

Nicel Araştırmalar bölümü; günümüzde bilimin her alanında gözlemlerin ve analiz yöntemlerinin çokluğu sebebiyle, verilerin analizi için bilgisayar ve istatistik paket programlarının kullanılmasının bir zorunluk haline gelmesi ve istatistik veri analizlerini bilgisayarda istatistik paket programıyla yapacak araştırmacılara temel bir kaynak olması amacıyla açıklanmıştır. Bölüm hazırlanırken araştırmacıların istatistik bilgisine sahip olduğu varsayılmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Veri Analizi

8. Bölüm - Nitel Veri Analizi

Nitel Veri Analizi bölümünde; nitel araştırmacıların en fazla güçlük çektikleri aşamalardan biri olan veri analizi ile toplanan verilerin analiz edilerek yazılı bir rapor haline getirilmesi, deneyimli araştırmacılar için bile kolay bir süreç değildir. Bu bölüm nitel veri analizi sürecini okuyucu için anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Önce nitel veri analizine yön veren kavramlar ve ilkeler tartışılmakta daha sonra betimsel analiz ve içerik analizi yapılmaktadır.
Detaylı Bilgi
Anket Soru Bankası

9. Bölüm - Anket Soru Bankası

Anket Soru Bankası bölümünde; bilimsel araştırmalarınız için ihtiyaç duyulan anket sorularının bu bölümde yer alması planlanmış ve sorular konularına göre ayrılarak hizmetinize sunmuştur. Burada yer alan sorular siz değerli araştırmacılarımızın katkısı ile gün geçtikçe artarak bütün araştırmacıların bilimsel çalışmalarında ihtiyaç duydukları soruları bulmalarına yardımcı olacaktır.
Detaylı Bilgi