Bilimsel Araştırma Konusu

Bilimsel Araştırma

Çeşitli sözlüklere göre bilimsel araştırma, doğrunun ya da gerçeğin aranmasıyla, sistematik süreçler yoluyla veri toplama, bu verileri düzenleme ya da çözümleyerek anlamlandırma ve bu süreç sonunda ortaya çıkan bulgu ve sonuçları belirli bir format içinde paylaşma olarak tanımlanabilir.

Bir bilimsel araştırma sürecinde,

  • Araştırma konusuna/sorusuna ilişkin güvenilir çözümler bulunması hedeflenir.
  • Bunu olanaklı kılmak için de çözüme katkı getirecek veriler sistemli ve planlı bir biçimde toplanır.
  • Toplanan veriler, anlamlı bir hale getirilmesi amacıyla, belli yöntemlerle çözümlenir.
  • Bu çözümleme sonucu elde edilen bulgular değerlendirilir ve yorumlanır.
  • Elde edilen sonuçlar da ortak anlayışı ve paylaşımı kolaylaştıracak bir biçimde raporlaştırılır.
Bilimsel Araştırma Çeşitleri

1. Bölüm - Bilimsel Araştırma Çeşitleri

Araştırma tekniklerinde çok çeşitli sınıflamalar olmakla birlikte, araştırmalar, veri toplama tekniği açısından Belgesel Araştırmalar ve Görgül (Gözleme Dayalı) Araştırmalar olarak ikiye ayrılır.
Bilimsel Araştırma Nasıl Başlar

2. Bölüm - Bilimsel Araştırma Nasıl Başlar?

İdeal olarak, bilimsel araştırmalar, “bilimsel problem çözme” sürecinin ilk aşaması olan problemi hissetme ile başlamalıdır. Bir araştırmacının özelliklerinden biri de problemlere karşı farkındalık kazanmış olmasıdır.