Nicel Araştırmalar

Nicel Araştırmalar

Nicel araştırmalar bölümünü iki nedenle yazdık. Bunlardan ilki, Türkçe literatürde, nicel araştırmalar ve uygulama konusunda kaynak sıkıntısı olmasıdır.

Fen ve sosyal bilimlerinde “ölçüm” üzerine yazılmış çok sayıda makale ve kitabın olduğu bir gerçektir. Hatta bunların hemen hemen tümünde, ölçümün önemi ve ölçülemeyen şeylerin geliştirilemeyeceği, sürekli vurgulanmaktadır. Fakat ölçümün nasıl yapılacağı ve ölçüm araçlarının nasıl geliştirileceği ya atlanmış ya da çok teknik bir dille açıklanmıştır.

Araştırma yöntem bilimi konusunda yazılmış, iyi kitaplar bulunmakla birlikte, bu kitaplarda ölçüm süreci ile ilgili verilenler kapsam açısından yetersiz ve araştırmacıya yardımcı olmaktan uzaktır. Nicel araştırmalar bölümünün, bu boşluğu kısmen de olsa doldurabilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Nicel araştırmalar bölümünü yazmamızın ikinci nedeni ise, önemli bilimsel prensipleri, basit ve anlaşılabilir verme arzumuzdur. Bu doğrultuda, varsayıma dayalı, teorik açıklamalar yerine, bilimsel prensiplerin niçin ve nasılları üzerinde durulmuştur. Niçin başlığı altında, ilgili teknik ya da prensibe ihtiyaç duyulma sebebi, neden başlığı altında ise istenilen analizin nasıl yapılabileceği basit bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca analiz için yararlanılabilecek analizlerden de bahsedilmiştir.

Nicel araştırmalar bölümü yedi bölümden oluşmaktadır. Aşağıda, yedi bölümün neler olduğu ve her bölümde hangi konu başlıklarına yer verildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Anket Hakkında

1.Bölüm - Anket Hakkında

Anket Hakkında bölümünde; Neden Anket, Anketler Neden İşe Yaramaz, Hata Kaynakları ve Anketler Nasıl İşe Yarar konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Planlama

2.Bölüm - Planlama

Planlama bölümünde; Anket Yapılmalı Mı, Ne Tür Bilgiye İhtiyaç Var, Hangi Anket Yöntemi Kullanılacak, Anket Kimlere Uygulanacak, Proje Ne Kadar Kaynak Gerektirecek, Proje Ne Kadar Zamanda Tamamlanacak konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Tasarım

3.Bölüm - Tasarım

Tasarım bölümünde; Uygun Soru Formatının Belirlenmesi, Anket Sorularının Yazılması ve Anket Soru Formunun Yapısı konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Uygulama

4.Bölüm - Uygulama

Uygulama bölümünde; Posta Anketleri, Telefon Anketleri, Karşılıklı Görüşme ve Karma Anket konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bigi
Analiz

5.Bölüm - Analiz

Analiz bölümünde; Anket Verilerinin Analizinde Kullanılan Yöntemler, Analiz Yönteminin Seçilmesi, İstatistiksel Anlamlılık, Veri Analizinde SPSS Kullanımı, Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması, Örnek Seçimi, Güvenilirlik Analizi, Uzmanlar Arası Anlaşma (KAPPA), Faktör Analizi, Regresyon ve Korelasyon Analizi, T-Testi, Varyans Analizi, Kovaryans Analizi ve Ki-Kare Testi konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Rapor

6.Bölüm - Rapor

Rapor Bölümünde; Temel Araçlar, Sözlü Rapor ve Yazılı Rapor konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi