Analiz Konusu

Analiz

Ve doldurulmuş soru formları size ulaştı. Cevaplanma oranı yüksek, boş bırakılmış soru sayısı çok az… Şimdi sıra elde edilen verilerin ne anlam ifade ettiğini bulmaya geldi. Ne kadar erkek, ne kadar kadın ankete cevap verdi? Aralarındaki fark anlamlı mı? Görüşlerinde üç yıl öncesine göre ne kadar bir değişim söz konusu?

Tüm bu sorulara cevap verebilmek için, anket verilerinin uygun istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmesi gereklidir. Bu bölümde anket araştırmalarında yaygın olarak kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin seçim kriterleri ve kullanım yerleri hakkında bilgi verilmiştir. Ancak burada amaç anket araştırmasında kullanılan istatistik teknikleri öğrenmekten çok, bu tekniklerin altında yatan mantığı vermektir. Bu nedenle anket verilerinin analize başlamadan önce araştırma şirketleri‘ne başvurulması yararlı olacaktır.