Anket Hakkında Konusu

Anket Hakkında

İnsanlara soru sorarak, çok sayıda konuda bilgi edinmek mümkündür. Hatta bazı durumlarda, sistematik gözlem ile ulaşılamayacak veriler, soru cevap süreci ile toplanabilir. Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş deneklere çeşitli sorular elde edilebilir. Anket ile çok farklı türde veri toplamak mümkündür. Tüketici ve insan davranışları, bilgi düzeyleri, iş performansları , tercihleri, bilgi düzeyleri, duyguları, inançları, tutumları vb. bunlardan sadece bir kısmıdır.

Ancak anket, basit bir bilgi toplama süreci değildir. Elde edilen verilerin doğruluğu, büyük ölçüde kullanılan yöntemlere bağlıdır. Bu yöntemler potansiyel hata kaynaklarından bağımsız oldukları ölçüde, anket sonuçlarının doğruluğu artacaktır.

Beklenen Değer, Varyans ve Kovaryans

1. Bölüm - Neden Anket? Anketler Neden İşe Yaramaz?

İnsanlara soru sorarak, çok sayıda konuda bilgi edinmek mümkündür. Hatta bazı durumlarda, sistematik gözlem ile ulaşılamayacak veriler, soru cevap süreci ile ulaşılabilir.
Hata Kaynakları

2. Bölüm - Hata Kaynakları

Anket çalışmasını değersiz kılan hata kaynaklarını; kapsam, örnekleme, ölçüm ve cevaplanma hataları olmak üzere, dört ayrı başlık altında toplayabiliriz. Yapacağınız anketler, bu hatalardan kaçınabilmeniz ölçüsünde doğru sonuçlar verecektir.
Anketler Nasıl İşle Yarar

3. Bölüm - Anket Nasıl İşe Yarar?

İşe yarar bir anket elde etmek için, öncelikle iyi bir çerçeve (hedef kitlenin listesi) hazırlayarak, kapsam hatasından kaçınmaya çalışın.