Planlama Konusu

Planlama

Anketler oldukça popüler veri toplama yöntemleri olmakla birlikte, ancak uygun kullanılmaları halinde yarar sağlamaktadır. Bu nedenle anket uygulamasına girişmeden önce, alternatif bilgi toplama yöntemleri, mevcut şartlar göz önüne alınarak incelenmelidir.

Anket ile elde etmeyi amaçladığınız bilgiye farklı veri toplama araçlarını kullanarak, daha kolay, daha hızlı, daha ucuz ve daha doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Anket Yapmalı Mı

1. Bölüm - Anket Yapmalı Mı?

Anketler oldukça popüler veri toplama yöntemleri olmakla birlikte, ancak uygun kullanılmaları halinde yarar sağlamaktadırlar.
Ne Tür Bilgiye İhtiyaç Var

2. Bölüm - Ne Tür Bilgiye İhtiyaç Var?

Bir konuyu keşfetmeye çalışan bir araştırmacı, altın madeni arayan bir kaşife benzetilebilir. Her serüvende olduğu gibi anket araştırmasında da önceliğin belirlenmesi gereklidir.
Hangi Anket Yöntemi Kullanılacak

3. Bölüm - Hangi Anket Yöntemi Kullanılacak?

Araştırmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri posta anketi, telefon anketi ya da karşılıklı görüşme tekniklerinden herhangi birini kullanarak elde edebilirsiniz.
Anket Kimlere Uygulancak

4. Bölüm - Anket Kimlere Uygulanacak?

Anket uygulamasına girişmeden alınacak en önemli kararlardan birisi de, anketin bilgi edinilmek istenen topluluğun tümüne mi, yoksa sadece bir kısmına mı uygulanacağıdır.
Basit Örnekleme Teknikleri

5. Bölüm - Basit Örnekleme Teknikleri

Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan basit örnekleme teknikleri ve bu tekniklerin avantaj ve sınırlılıkları kısaca açıklanmıştır.
Telefon ve Karşılıklı Görüşme Veri Toplama Tekniklerinde Özel Durumlar

6. Bölüm - Telefon ve Karşılıklı Görüşme Veri Toplama Tekniklerinde Özel Durumlar

Telefon anketlerinde ve karşılıklı görüşme ile yapılan anketlerde kullanılan veri toplama tekniklerine ait bazı özel durumlar vardır.
Örneklem Büyüklüğünün Saptanması

7. Bölüm - Örneklem Büyüklüğünün Saptanması

Anket araştırmasına konu olan olayların hemen hemen tümü, oran cinsinden ifade edilebilecek niteliktedir. Örneğin, sigara kullanma oranı, belli bir televizyon kanalının izlenme oranı, belli bir partinin potansiyel oy oranı vb.
Proje Ne Kadar Kaynak Gerektirecek

8. Bölüm - Proje Ne Kadar Kaynak Gerektirecek?

Zaman ve maliyet ile ilgili kararların anket sürecinin her basamağını sınırlandırmasından dolayı, tüm giderlerin dikkatlice tahmin edilmesi ve uygulanabilir bir program hazırlanması son derece önemlidir.
Proje Ne Kadar Zamanda Tamamlanacak

9. Bölüm - Proje Ne Kadar Zamanda Tamamlanacak?

Anketin programlanması en az bütçe kadar önem arz eder. Araştırmacı ve sponsorlar maliyetlerde olduğu gibi, zaman konusunda da kısıntıya gitme eğilimindedirler.