Rapor Konusu

Rapor

Anket raporu sözlü ya da yazılı olabilir ve farklı büyüklüklerdeki gruplara sunulabilir. Raporun etkinliği ve kullanışlılığı büyük ölçüde sunumun açık ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Bunun için dinleyicilerin bilgi ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve uygun sunum aracının kullanımı önemlidir.

Bu bölümde ilk olarak yazılı ve sözlü raporların sunumunda kullanılan temel araçlar açıklanmıştır. Daha sonra her iki sunum yönteminin, kapsam, içerik ve genel yapısı hakkında bilgi verilerek, rapor hazırlama ve sunum aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılmıştır.

Temel Araçlar

1. Bölüm - Temel Araçlar

Anket sonuçlarının sunumunda yaygın olarak kullanılan soru formu, grafik ve tablolar hakkında bilgi verilmiştir.
Sözlü Rapor

2. Bölüm - Sözlü Rapor

Anket raporunun hazırlanması anket uygulamasının son aşamasını oluşturur. Bu aşamada raporun ne kadar ayrıntılı ve teknik hazırlanacağına karar verilmelidir.
Yazılı Rapor

3. Bölüm - Yazılı Rapor

Kullanışlı bir yazılı rapor, izleyicilerin en azından anketin amacı, metodu ve elde edilen bulgular hakkında ortak bir görüşe sahip olmalarını sağlayacak açıklıkta anlatılmış bilgi içermelidir.