Tasarım Konusu

Tasarım

Soru formunun oluşturulması, anket araştırmasının en önemli kısmıdır. Bu süreç uygulanan yönteme göre (posta, internet, telefon, karşılıklı görüşme) ufak tefek farklılıklar gösterse de, temel olarak; soru formatının belirlenmesi, soruların yazılması, genel ve özel talimatların hazırlanması ve soru formunun dizaynı aşamalarından oluşur. Bu bölümde, bu basamaklardan her biri ayrıntılı olarak incelenmiş, karşılaşılabilecek muhtemel problemler ve alınması gereken kararlar tartışılmıştır. Konu hakkındaki açıklamalar, Bayes Akademi tarafından daha önceki yıllarda uyguladığımız araştırmalar ve literatür taraması ile elde edilen gerçek anketlerden alınan örnek sorular üzerinde yapılmıştır.

Bu bölüm incelenirken unutulmaması gereken nokta, kusursuz, istenen tüm verilerin elde edilmesini sağlayabilecek nitelikte bir soru formu geliştirmenin mümkün olmayacağıdır. Bu nedenle bilgi ve tecrübenizi kullanarak en iyi soruları hazırlamaya çalışmalı ve soruları daha iyiye götürmek için çevrenizden veya araştırma şirketleri iletişime geçerek yardım almalısınız.

Soru formatını belirlerken almanız gereken kararlar; kullanılacak soru tipi (açık uçlu/kapalı uçlu), soruların sıra ve sayısı, güvenilirlik kontrolleri ve ayırma/eleme soruları ile ilgilidir.

Açık ve Kapalı Uçlu Sorular

1. Bölüm - Açık ve Kapalı Uçlu Sorular

Anket formlarındaki soruların büyük bir kısmı kapalı uçludur. Bu tür sorularda alternatif cevap seçeneklerinin bir listesi verilir ve cevaplayıcılardan düşüncelerini en iyi yansıtan seçenekleri işaretlemeleri istenir.
Anket Sorularının Sırası

2. Bölüm - Anket Sorularının Sırası

Ankette yer alacak soruların sırası elde edilecek sonuçları önemli derecede etkileyebilir. Kötü bir şekilde organize edilmiş sorular, cevaplayıcıların kafasını karıştırabilir.
Anket Sorularının Yazılması

3. Bölüm - Anket Sorularının Yazılması

Anket araştırmalarında kullanılan soru tipleri, demografik, olgusal ve yargısal olmak üzere üç temel başlık altında incelenir.
İyi Sorular Yazma Bazı Temel Kurallar

4. Bölüm - İyi Sorular Yazma: Bazı Temel Kurallar

Bir soru cevap süreci öncelikle tanımlanmak istenen şeyle ilgili anlamlı bilgiler içeren cevaplar üretmelidir.
Anket Soruları Nasıl Yazılmalı

5. Bölüm - Anket Soruları Nasıl Yazılmalı?

Soru yazımı belli bir zaman aralığında tamamlanabilecek basit bir işlem olarak görülmemelidir. Bir soru formunun hazır hale gelmeden önce yaklaşık 20 farklı şekilde ifade edilmesi son derece doğaldır.
Anket Soru Formlarının Yapısı

6. Bölüm - Anket Soru Formlarının Yapısı

Posta, telefon aracılığıyla ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan anketlerden her biri farklı bir iletişim türüne dayanmaktadır.
Posta Anketlerinin Tasarımı

7. Bölüm - Posta Anketlerinin Tasarımı

Posta anketlerinde insanları soruları cevaplamaya ikna edecek bir anketör bulunmaz.
Telefon Anketlerinin Tasarımı

8. Bölüm - Telefon Anketlerinin Tasarımı

Kulak için yazmak, göz için yazmaktan farklıdır. Telefon anketleri kulağa hitap ettiğinden, soruları cevaplayan kişilerin anket dizaynı ile motive edilmesi gerekmez.
Karşılıklı Görüşme Anketlerinin Tasarımı

9. Bölüm - Karşılıklı Görüşme Anketlerinin Tasarımı

Karşılıklı görüşmeler bir çok açıdan telefon anketlerine benzemektedirler. En önemlisi karşılıklı görüşmede insanlar telefon anketlerinde olduğu gibi duyduklarına dayalı olarak cevap verirler.