Uygulama Konusu

Uygulama

Uygulama safhasındaki temel problem, insanların anketi cevaplama konusunda isteksiz davranmalarıdır. Pek çok durumda bu çabaların boşa gitmesine neden olabilecek bu problemin yegane çözümü; insanları, anketi doldurarak elde edecekleri kazancın, harcayacakları çabaya değeceğine ikna etmektir. Ancak burada kazanç olarak yalnızca maddi getiriler düşünülmemelidir. Topluma katkı sağlama, profesyonel bir çalışmaya katılma, kendini önemli hissetme, fikirlerini açıklayabilme, sesini duyurma fırsatı bulma vb. duygular pek çok durumda maddi getirilerden daha etkilidir. Cevaplayıcı da bu hisleri uyandırabilmek içinse araştırmanın  öneminin başarıyla aktarılması ve çalışmanın her aşamasının profesyonelce icra edilmesi gerekir.

Bu bölümde temel olarak insanların posta, telefon ve karma anket türlerinin  her birine katılımlarının nasıl sağlanacağı, diğer bir ifade ile, cevaplanma oranının nasıl yükseltilebileceği tartışılmıştır. Ayrıca her bir anket türü için bu amacı gerçekleştirmeye yönelik adım adım bir uygulama rehberi verilmiştir.

Posta Anketlerinin Uygulanması

1. Bölüm - Posta Anketlerinin Uygulanması

İnsanlar kendilerine gönderilen posta anketlerinin, zarfını dahi açmayabilir, açıp bir kenara atabilir, doldurmaya başladıkları anketi sıkılarak yarıda bırakabilir ya da anketi doldurmalarına rağmen geri göndermeyebilirler.
Telefon Anketlerinin Uygulanması

2. Bölüm - Telefon Anketlerinin Uygulanması

Eğer araştırma için telefon anketi seçildiyse, bu kararın alınmasında muhtemelen aşağıda açıklanan nedenlerden bir ya da bir kaçı etkili olmuştur.
Karşılıklı Görüşme Anketlerinin Uygulanması

3. Bölüm - Karşılıklı Görüşme Anketlerinin Uygulanması

Yüksek iş gücü maliyetleri ve ulaşım harcamaları karşılıklı görüşme yönteminin, posta ve telefon anketlerinden daha masraflı olmasına yol açmaktadır.
Karma Anketlerin Uygulanması

4. Bölüm - Karma Anketlerin Uygulanması

Karma anketlerde sorular örneklemdeki insanlara bireysel olarak ulaştırılır ve yine bireysel olarak ya da posta aracılığıyla toplanır.