Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler Konusu

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler

Özellikle son on yılda, sosyal ve fen bilimleriyle ilgili çevreler bu alanda hızlı bir dönüşümün yaşandığı konusunda uzlaşmaktadırlar. Bu dönüşüm hem nicelik hem de nitelik anlamında önemlidir. Bu dönüşümün boyutları sosyal bilimlerde dönem dönem ortaya çıkan geçici yönelim ya da modaların çok ötesindedir. Bu dönüşüm, dünyayı nasıl anladığımız ve gördüğümüz konusunda yaşanan büyük ölçekli bir dönüşümün parçasıdır. Aşağıda, bilimde gerçekleşen köklü bir yeniden yapılanmanın incelenmesinden yola çıkarak sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinde nicel araştırmadan nitel araştırmaya doğru gerçekleşen bir dönüşümü tanıtmaya çalışacağız.

Düşüşteki Paradigmanın Resmi

1. Bölüm - Düşüşteki Paradigmanın Resmi

En geniş anlamda, üç yıldan fazladır dünyayı anlamamıza ve bununla tutarlı davranışlar geliştirmemize yardımcı olan düşüşteki paradigmanın kökleri Modern Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilen M.S. 1500 yıllarına dayanır.
Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi

2. Bölüm - Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi

Pozitivist/akılcı paradigmaya alternatif olarak yükselmeye başlayan paradigmanın kökenleri yaklaşık yirminci yüzyılın başlarına dayanır.
Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm

3. Bölüm - Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm

Bilimde, bu bölümün başında aktardığımız dönüşümün en önemli yansımalarından bir diğeri de doğrudan sosyal bilimlere yönelik olmasıdır.