Doküman İncelemesi Konusu

Doküman İncelemesi

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkına bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabilir. Bu bölümde doküman incelemesinin çeşitli özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri ve veri toplama yöntemi olarak aşamaları ele alınmaktadır.

Doküman İncelemesinin Temel Özellikleri

1. Bölüm - Doküman İncelemesinin Temel Özellikleri

Tarihçilerin ve arkeologların bir kültür veya medeniyetin geçmişine ilişkin özellikleri çalışırken kullandıkları en önemli çalışma yöntemlerinden birisi, kalıntılardan hareket etmektir.
Doküman İncelemesinin Güçlü Yönleri

2. Bölüm - Doküman İncelemesinin Güçlü Yönleri

Doküman incelemesinin güçlü yönlerine ilişkin olarak yedi boyuttan söz edilmektedir.
Doküman İncelemesinin Zayıf Yönleri

3. Bölüm - Doküman İncelemesinin Zayıf Yönleri

Doküman incelemesinin yukarıda sözü edilen artılarına rağmen, çok önemli bir dizi sınırlılıkları da vardır.
Doküman İncelemesinin Aşamaları

4. Bölüm - Doküman İncelemesinin Aşamaları

Doküman incelemesi yaparken izlenebilecek bir dizi aşama vardır. Ancak, bu aşamalar daha çok genel bir yönerge olarak dikkate alınmalıdır.