Görüşme Konusu

Görüşme

Görüşme nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüşmenin etkili ve verimli bir veri toplama yöntemi olarak kullanılabilmesi için bu yöntemin temel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini iyi anlamak, nitel veriye ulaşmayı kolaylaştıracak bir görüşme formu hazırlamada ve görüşmeyi gerçekleştirme sürecinde dikkate alınması önerilen ilkeleri özümseyerek işe koşmak gerekmektedir. Bu amaçla bu bölümde görüşme yöntemi farklı özellikleri, kullanım biçimleri ve önemli ilkeler çerçevesinde irdelenmekte ve okuyucuya çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Görüşmenin Temel Özellikleri

1. Bölüm - Görüşmenin Temel Özellikleri

Görüşme, sosyal bilimlerde ve özellikle de Sosyoloji’de en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biridir; “neredeyse sosyolojik yöntemle hemen hemen eş anlamlı kullanılır hale gelmiştir”.
Görüşme Yönteminin Güçlü Yönleri

2. Bölüm - Görüşme Yönteminin Güçlü Yönleri

Nicel araştırma sık kullanılan anketlerle karşılaştırıldığında, görüşme yönteminin açık seçik bazı güçlü yönleri vardır.
Görüşme Yönteminin Zayıf Yönleri

3. Bölüm - Görüşme Yönteminin Zayıf Yönleri

Görüşme yönteminin artıları olduğu gibi, bazı zayıf yönleri de vardır.
Görüşme Formunun Hazırlanması

4. Bölüm - Görüşme Formunun Hazırlanması

Görüşmenin, nitel araştırmada kullanılan en yaygın veri toplama yöntemlerinden birisi olduğunu belirtmiştik.
Görüşmenin Yapısı

5. Bölüm - Görüşmenin Yapısı

Görüşme sorularının hazırlanması, yapılacak görüşme için önemli bir çerçeve oluşturur ve hazırlanan soruların niteliği görüşmenin niteliğini oluşturan önemli ögelerden biridir.
Görüşme Verilerinin Kaydedilmesi

6. Bölüm - Görüşme Verilerinin Kaydedilmesi

Görüşme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde izlenen iki temel yöntem vardır: Cihaz ile kaydetme ve not alma.