Nitel Araştırma Süreci Konusu

Nitel Araştırma Süreci

Bilimsel araştırmada gerçeğin doğasına uygun, sistematik ve tutarlı bir sürecin takip edilmesi önemlidir. Nitel araştırmacının bu amaca yönelik olarak araştırmasını planlaması, ancak bu plan içinde belirli bir esnekliğe de yer vermesi gerekir. Bu anlayışla bu bölümde daha önce nitel araştırmada yer alan temel aşamalar tanıtılmaktadır. Daha sonra nitel araştırma sorusu yazma, örneklem seçimi ve çeşitleme konuları daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmakta ve nitel araştırma sürecinde hangi biçimlerde yer alabilecekleri açıklanmaktadır. Son olarak nitel araştırmacının sahip olması gereken özellikler ve yaklaşımlar tartışılmaktadır.

Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları

1. Bölüm - Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları

Nicel araştırma desenlerinden farklı olarak, nitel araştırmada sınırları açık seçik belirlenmiş bir başlangıç noktası ve bu başlangıç noktasından hareketle izlenen ve araştırma sürecinde değişmeyen belirli aşamalar söz konusu değildir.
Nitel Araştırma Soruları

2. Bölüm - Nitel Araştırma Soruları

Birçok nitel çalışmada, araştırma sorusu yazma süreci geliştirmeye ve yeniden ifade etmeye dayalı bir çalışma içerir.
Nitel Araştırmada Çeşitleme

3. Bölüm - Nitel Araştırmada Çeşitleme

Çeşitleme (triangulation) farklı veri kaynakları, farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak araştırma sonuçlarının inandırıcılığını arttırmaya yönelik çabaların bütünüdür.
Nitel Araştırmanın Davranışına İlişkin Bazı İlkeler

4. Bölüm - Nitel Araştırmanın Davranışına İlişkin Bazı İlkeler

Nitel araştırmanın, olay ve olguları kendi doğal ortamları içinde çalışmasına ve bu ortam içinde yaşayan bireylerin bu olay ve olguları nasıl anlamlandırdıklarına ilişkin olduğundan daha önceki bölümlerde belirttik.