Nitel Araştırmada Örneklem Konusu

Nitel Araştırmada Örneklem

Araştırma verilerinin elde edildiği kaynakların seçimi araştırma sonuçlarının temsil yeteneği ve benzer gruplar ya da ortamlar için anlamlılığı bakımından önemlidir. Nicel ve Nitel araştırmanın ayrıldığı önemli noktalardan biri olan örneklem seçimi konusu bu bölümde ele alınmaktadır. Önce geleneksel bilimsel araştırma sürecinde örneklem seçiminin ne anlama geldiği ve yorumlamacı paradigma açısından örneklem seçimine hangi varsayımların ve ilkelerin yön verdiği tartışılmakta ve daha sonra nicel ve nitel gelenekte yaygın olarak kullanılan örnekleme yöntemleri tanıtılmaktadır. Son olarak örneklem büyüklüğüne ilişkin araştırmacıya bazı öneriler sunulmaktadır.

Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi

1. Bölüm - Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi

Nitel araştırmada örneklem konusuna geçmeden önce “örneklem” kavramının sosyal bilimlerde ne anlama geldiğine ilişkin kuramsal bir çerçeve çizmekte yarar vardır.
Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

2. Bölüm - Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

Nicel gelenek çerçevesinde gösterilmiş olan seçkisiz, sistematik, sistematik, tabaka ve küme örnekleme yöntemleri alanyazında “olasılık temelli örnekleme” adı altında tartışılmaktadır.
Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

3. Bölüm - Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

Nicel araştırma geleneği içinde gelişen, ancak nitel araştırmacılar tarafından da sınırlı biçimde kullanılan olasılık temelli örnekleme yöntemlerinin tersine amalı örnekleme yöntemleri, tam anlamıyla nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmıştır.
Örneklem Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı

4. Bölüm - Örnekleme Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı?

Örneklemenin uygun ve yeterli olmaması araştırmanın iç ve dış geçerliğini doğrudan tehdit eden bir etkendir.