Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri Konusu

Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri

Nitel araştırmanın nicel araştırmadan ayrılan önemli özellikleri vardır. Bu farklılıklar, ancak her iki araştırma geleneğinin temelinde yer alan bilimsel araştırmaya ilişkin varsayımların iyi anlaşılması durumunda okuyucuya anlamlı gelecektir. İlk bölümde bu varsayımlar paradigma düzeyinde anlatıldı ve tartışıldı. Bu bölümde ise önce yorumlayıcı paradigmanın varsayımlarını geniş ölçüde paylaşan ve bu özellikleriyle nitel araştırmaya disiplin temeli oluşturan alanlar ele alınmaktadır. Daha sonra nitel araştırmanın temel özellikleri ayrıntılı olarak tanıtılmakta ve nicel araştırma ile karşılaştırmalı bir biçimde bu özellikler tartışılmaktadır.

Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri

1. Bölüm - Nitel Araştırmanın Kurumsal Temelleri

Nitel araştırmanın çeşitli disiplinlere dayanan güçlü kuramsal temelleri vardır.
Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri

2. Bölüm - Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri

Nitel araştırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak güçtür.
Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

3. Bölüm - Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Önce yorumlamacı anlayışın bir ürünü olan nitel araştırmanın kuramsal temelleri ve daha sonra nitel araştırmaya yön veren temel özellikleri inceleyeceğiz.