Nitel Veri Analizi Konusu

Nitel Veri Analizi

Veri analizi, nitel araştırmacıların en fazla güçlük çektikleri aşamalardan biridir. Toplanan verilerin analiz edilerek yazılı bir rapor haline getirilmesi, deneyimli araştırmacılar için bile kolay bir süreç değildir. Bu bölüm nitel veri analizi sürecini okuyucu için anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Önce nitel veri analizine yön veren kavramlar ve ilkeler tartışılmakta daha sonra nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz ve içerik analizi anlatılmaktadır. Ayrıca nitel verinin sayısallaştırılması ve veri analizi amacıyla bilgisayarların kullanılması konuları da bu bölümde ele alınmaktadır.

Kavramsal Çerçeve

1. Bölüm - Kavramsal Çerçeve

Nitel araştırmada veri analizi çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik anlamına gelir. Her nitel araştırma farklı bir takım özellikler taşır ve veri analizinde bir takım yeni yaklaşımları gerektirir.
Betimsel Analiz

2. Bölüm - Betimsel Analiz

Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır.
İçerik Analizi

3. Bölüm - İçerik Analizi

İçerik analizlerinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır.
Raporlaştırma

4. Bölüm - Raporlaştırma

Nitel araştırmacıdan beklenen sadece betimsel veri toplamak ve bunları mantıklı bir yapı içinde sunmak değildir.
Nitel Verilerin Sayısal Analizi

5. Bölüm - Nitel Verilerin Sayısal Analizi

Nitel verilerin nicelleştirilmesi; görüşme, gözlem veya dokümanların incelenmesi yoluyla elde edilmiş yazılı biçimdeki verinin, belirli süreçlerden geçirilerek sayılara veya rakamlara dökülmesidir.
Nitel Veri Analizinde Bilgisayarların Kullanılması

6. Bölüm - Nitel Veri Analizinde Bilgisayarın Kullanılması

Gerek betimsel gerekse içerik analizi ile ilgili bölümlerde de görüldüğü gibi, nitel verilerin analizi uzun bir zaman alabilmekte ve araştırmacı için yorucu bir süreç haline gelebilmektedir.