Odak Grup Görüşmesi Konusu

Odak Grup Görüşmesi

Bireysel görüşmeler yanında odak grup görüşmeleri de, nitel veri toplamada önemli bir işleve sahiptir. Odak grup görüşmeleri araştırmacı açısından bireysel görüşmelere göre bazı farklı özellikler gösterir. Öncelikle grup görüşmelerinde sorulara verilen yanıtlar, gruptaki bireylerin birbiriyle etkileşimi sonucu oluşur. Gruptan bir bireyin sorulan soruya verdiği bir yanıtın diğer bireyler tarafından duyulması, onlara, kendi düşüncelerini verilen bu yanıt çerçevesinde oluşturma fırsatını verecektir. Yani grup dinamikleri sorulara verilen yanıtların kapsamını ve derinliğini etkileyen önemli bir etken olacaktır. Odak grup görüşmelerinin bu özelliği, aynı zamanda bu tür görüşmelerin zengin bir veri seti oluşturmaya yardımcı olması açısından da önemlidir. Bireysel görüşmelerde akla gelmeyecek bazı konular, grup görüşmelerinde diğer bireylerin açıklamaları çerçevesinde akla gelebilir ve ek yorumda bulunmak mümkün olabilir.

Odak grup görüşmeleri, araştırılan konuya bağlı olarak zaman zaman bireysel görüşmelere tercih edilebilir. Eğer araştırmacı görüşmelerin bireysel ya da grup olarak yapılması konusunda kararsız kalırsa, her iki görüşme türünü de test ederek araştırma konusuna en uygun yöntemin hangisi olduğuna karar verebilir. Eğer daha fazla bireye ulaşılması önemli ise, çalışılan konu kişisel ve hassas değilse ve eğer araştırmacı toplanacak verilerin daha zengin olacağını düşünüyorsa odak grup görüşmeleri yapmasında yarar vardır. Aksi durumda, daha yaygın olarak kullanılan bireysel görüşmeler yoluyla da elde etmek istediği verilere ulaşabilir.

Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri

1. Bölüm - Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri

Gruplar aslında kendine özgü normatif kalıpları yaratırken aynı zamanda da içinde bulundukları kültür ve değerler sisteminin de grup içinde temsilini sağlarlar.
Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi

2. Bölüm - Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi

Pek çok alanda görebileceğimiz gibi bugün sosyal bilimlerde yaygın kabul gören bir paradigma olan yorumlamacı/sembolik paradigmanın araştırma etkilerine nitel araştırma yeni bir bakış açısı getirmiştir.
Odak Grup Görüşmesi Süreci

3. Bölüm - Odak Grup Görüşmesi Süreci

Odak grup çalışmasını birbiri içine geçmiş yedi aşamada açıklayabiliriz.
Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri

4. Bölüm - Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Odak grup görüşme oturumu tamamlandıktan sonraki süreç bireysel görüşmelerden çok farklı değildir.