Basit Rasgele Örnekleme Konusu

Basit Rasgele Örnekleme

Basit rasgele örnekleme yığın birimlerinden oluşturulan çerçeve içerisinden örnek birimlerini en kolay yolla belirleyen ve elde edilen verilerle bilgilere en hızlı ulaşmamızı sağlayan en popüler ve en pratik örnekleme yöntemidir.

n örnek birimi, N hacimli yığının birimlerinden oluşan çerçeveden tam tesadüfi olarak iadesiz veya iadeli olarak seçilebilir.

Yığının ortalaması ve varyansı, örnek ortalaması ve varyansı ile bu yöntem kullanılarak yansız olarak tahmin edilir.

Sapmasız tahminlerin hesaplanması da bu örnekleme yönteminde basit formüllerle belirlenir. İlerleyen konularda daha karmaşık örnekleme yöntemleri, çok daha karmaşık formüllerle hesaplamalar gerektirecektir.

Öncelikle örneklerin nasıl seçileceği, tahmin edicilerin hesaplanması ve en son olarak örnek hacminin nasıl belirleneceği bu bölümde sırasıyla görülecektir.

Örnek Birimlerin Çekimi

1. Bölüm - Örnek Birimlerinin Çekimi

Basit rasgele örneklemede n hacimli bir örnek N tane yığın biriminden iki farklı yöntemle seçilebilir.
Yığın Ortalaması, Toplam Değeri, Varyansı ve Oranı

2. Bölüm - Yığın Ortalaması, Toplam Değeri, Varyansı ve Oranı

Yığın ortalaması: Yığın birimlerinin ölçülen bütün aynı tür değerlerinin ortalamasıdır.
Örnek Hacminin Belirlenmesi

3. Bölüm - Örnek Hacminin Belirlenmesi

Yığına ilişkin çerçevenin hazırlanmasından sonra örnekleme aşamasında ilk hesaplanacak değer aslında örnek hacminin belirlenmesi olacaktır.