Sistematik Örnekleme Konusu

Sistematik Örnekleme

Sistematik örnekleme aslında bir örnekleme planlaması ya da yöntemi değil fakat örnek birimlerini seçme veya belirleme yöntemidir. Örnekleme birimlerini en kolay belirleme yöntemidir. Sadece ve sadece çerçeveden bir defa rasgele birim seçerek bütün örnekleme birimlerini belirleriz. Diğer örnek birimleri ilk seçilen birime göre sistematik olarak belirlenir. Bu durumda, çerçevedeki birimlerin sıralanışı ya da başka bir ifadeyle alt örneklerin yapısı uygun örnekleme için önemlidir. Eğer çerçevede sistematik bir diziliş söz konusu ise bu yığını temsil eden bir örnekten uzak olacaktır. Sistematik örneklemenin en büyük dezavantajı budur.

Sistematik örneklemede örneklerin belirlenmesi için iki yol vardır. Her ikisinde de eşit hacimli örneklerin sağlanması durumunda yansız tahmin ediciler hesaplanır. Genellikle yığın eşit hacimli örneklere ayrılamaz. Bu durumda, yanlı tahmin ediciler ortaya çıkar. Her iki sistematik örnek belirleme yöntemini ve sistematik örneklemenin basit rasgele örneklemeye göre etkinliğini görelim.

Örnek Seçme Yöntemi

1. Bölüm - Örnek Seçme Yöntemi

Sistematik örneklemede örnek hacmi yığının belirli bir oranı şeklinde belirlenir. Örneğin; dörtte bir oranında örnekleme, %10 oranında örnekleme veya her 20 birimden bir tanesini örneğe almak gibi planlanır.
Yığın Ortalamasının Tahmini

2. Bölüm - Yığın Ortalamasının Tahmini

Örnek ortalaması Metod II ile belirlenen örnek seçimiyle her zaman yansız bir tahmin edici olacaktır.
Ortalamanın Tahmin Edicisinin Varyansı

3. Bölüm - Ortalamanın Tahmin Edicisinin Varyansı

Ortalamanın tahmin edicisinin varyansı yığın birimlerinin, çerçevedeki sıralanışına göre değişir. Başka bir deyişle yığının yapısı tahmin edicinin değerini ve varyansını olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.
Yığın Ortalamasının Tahmin Edicisi

4. Bölüm - Yığın Ortalamasının Tahmin Edicisi

Yığın ortalamasının nokta tahmininin yanı sıra yığın ortalaması için aralık tahmininin de yapılması gereklidir. Bu durumda, tahmin edicinin varyansının hesaplanması mümkün olmadığından bu varyansın tahmin edilmesi gerekmektedir.