Yığın Hacminin Tahmini Konusu

Yığın Hacminin Tahmini

Örnekleme tekniklerinin kullanıldığı diğer önemli bir konu ise yığın hacminin tahmin edilmesidir. Özellikle doğal hayat içerisinde bulunan hayvanların sayısının belirlenmesi amacıyla ilk uygulamaları görülen yığın hacminin tahmini problemleri; balık yığınlarının hacminin büyüklüğü, vahşi hayvanların sayısının belirlenmesi gibi problemlerle başlamıştır. Daha sonraları tarımsal arazilerdeki ürünün rekoltesinin tahmini problemlerinde de sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde ise insan topluluklarının sayısının, araç sayısının ve daha birçok konuya ilişkin birim sayılarının tahmini için bu teknikler kullanılmaktadır.

Bu amaçla geliştirilmiş birçok örnekleme tekniği ve bu tekniklere bağlı olarak geliştirilen modeller vardır. Öncelikle örnekleme yöntemlerini ve daha sonra tahmin modellerini kısaca göreceğiz. Tahmin modelleri içerisinde ise yakalama-tekrar yakalama yöntemlerine bağlı tahmin modelleri ayrıntısıyla işlenecektir.

Yığın Hacminin Tahmininde Örnekleme Yöntemleri

1. Bölüm - Yığın Hacminin Tahmininde Örnekleme Yöntemleri

Bu tür araştırmalarda yığın hacminin tahmin edilmesi çalışmaları sırasında yığın hacminin değişmemesi arzu edilir. Bu amaçla iki önemli konuyu belirtelim:
Yakalama - Tekrar Yakalama Yöntemleri

2. Bölüm - Yakalama-Tekrar Yakalama Yöntemlerinde Yığın Hacmi Tahminleri

Yakalama-tekrar yakalama örnekleme yöntemini kullanan birçok modeli geliştirilmiştir. Bu örnekleme yönteminin nasıl gerçekleştiğini aşama aşama açıklayalım: