Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları Konusu

Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları

Bu bölümde endüstriyel pazar kavramı tanımlanarak endüstriyel pazarda görülen alıcı davranışları incelenmiştir.

Endüstriyel Pazarın Nitelikleri

1. Bölüm - Endüstriyel Pazarın Nitelikleri

Pazar kavramı, farklı kişiler içim farklı anlamlar taşır. Ekonomi ve işletme literatüründe kavramın pek çok kullanımı ile karşılaşılmaktadır.
Endüstriyel Pazar Türleri

2. Bölüm - Endüstriyel Pazar Türleri

Ekonomik sistem içinde pazar, daha önceki bölümde de belirtildiği gibi, iki ana kısma bölünür. Endüstriyel pazarda kendi içinde ürün türlerine ya da satın alma amaçlarına göre alt bölümlere ayrılır.
İşletmelerde ve Diğer Kurumlarda Satın Alma Merkezi

3. Bölüm - İşletmelerde ve Diğer Kurumlarda Satın Alma Merkezi

Endüstriyel pazarlarda satın alma, formal bir örgütsel yapı içinde ve pek çok kısıtlayıcı faktör altında gerçekleştirilir. Bundan dolayı, endüstriyel satın alma farklı etkileşim düzeylerinde olan ancak benzer örgütsel amaçlara sahip pek çok kişinin katıldığı karmaşık bir karar verme sürecidir.
Endüstriyel Müşteri Davranışları ve Modelleri

4. Bölüm - Endüstriyel Müşteri Davranışları ve Modelleri

Webster ve Wind tarafından yazılan ilk makale, endüstriyel satın alma davranışına ilişkin kapsamlı bir modeli geliştirme yönündeki ilk çalışmaları gösterir ve pek çok araştırma için bir temel niteliğindedir.
Alıcı Davranışını Etkileyen Faktörler

5. Bölüm - Alıcı Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Daha önceki kısımlarda da ifade edildiği gibi, endüstriyel satın alma davranışı bazı faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerden bazıları, işletme yönetimi ve satın alma merkezi ile, bazıları ise dış çevre koşullarıyla ilgilidir.
Endüstriyel Satın Alma Süreci

6. Bölüm - Endüstriyel Satın Alma Süreci

Endüstriyel satın alma sürecinde ilk aşama, bir ürün ya da hizmeti satın almakla çözülebilecek bir sorunun ya da gereksinimin farkına varılmasıdır.
Endüstriyel Satın Alma Durumları

7. Bölüm - Endüstriyel Satın Alma Durumları

Endüstriyel satın alma davranışında üç önemli satın alma durumuyla karşılaşılır. Bunlar; Doğrudan yeniden satın alma, değiştirilmiş yeniden satın alma ve ilk defa satın almadır.