Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi Konusu

Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi

Bu bölümde, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yöntemi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır.

Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi

1. Bölüm - Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi

Pazarlama bilgisinin gelişimi süresince yapılan tanımların bir kısmında, pazarlamanın temel görevinin ürünlerin değişimini sağlamak olduğu belirtilir.
Pazarlamanın Temel Kavramları

2. Bölüm - Pazarlamanın Temel Kavramları

Pazarlama, bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kurumlara değerlerin tanımlanması, tanımlanan değerlerin sunulması ve bunların birbiriyle değişimi yoluyla gereksinim duydukları ve istediklerinin sağlanması olarak belirtilen sosyal ve ekonomik bir süreçtir.
Pazarlama Anlayışının Gelişimi

3. Bölüm - Pazarlama Anlayışının Gelişimi

İşletmeleri ve örgütleri, pazarlamaya bakış açılarına göre sınıflandırmak mümkündür. İşletmeleri, faaliyetlere verdikleri önem ve bu faaliyetleri nasıl yerine getirdiklerine göre sınıflara ayırarak, temel stratejilerini ve işletme felsefelerini çözümlemek olasıdır.
Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları

4. Bölüm - Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları

Pazarlamaya ilişkin yapılan tanımlamalar, aslında pazarlamanın değişimi teşvik eden, birbiriyle ilişkili ve bağlı çok faaliyetten oluştuğunu ifade etmektedir.
Pazarlamanın Çevresel Faktörleri

5. Bölüm - Pazarlamanın Çevresel Faktörleri

Pazarlama yöneticisi, işletmenin pazarlama faaliyetlerini dış çevreyi oluşturan pek çok değişik faktörlerin ve koşulların etkisi altında yürütmek zorundadır.