Pazarlama Planlaması Konusu

Pazarlama Planlaması

Planlama yönetim sürecinin temelidir. Gelecekle ilgili olup neyin, ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yapılacağına karar vermedir. Planlama süreci çevre koşullarındaki değişmeler nedeniyle devamlılık gösterir. Planlama sürecinin sonunda oluşan plan ise, statiktir ve amaçlar ile politikaların nasıl uygulanacağının ayrıntılı tasviridir.

Planlama tahminleme değildir. Tahmin, gelecekte olası olayların bir projeksiyonudur. Planlamada temel sorun, gelecekte ne yapılması gerektiği değil, fakat bilinmeyen gelecekte arzu edilen şeylerin meydana gelmesini sağlamak için şu anda ne yapılması gerektiğidir.

İşletmenin üst düzeyinde yönetimin görevi, işletmenin yönünü belirlemek ve işletme amaçlarını gerçekleştirecek stratejileri saptamaktır. Alt düzeyde ise, bütün planlama çabaları kısa dönemlidir ve yöneticinin yetkisi içindeki sorunlarla ilgilidir. İşte, bu iki uç arasında planlama görevinin niteliği, yönetimde otorite ve örgütün bulunduğu düzey ile değişmektedir.

Pazarlamada planlama, geniş anlamda ele alındığında pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için analiz ve tahmin yapma olarak düşünülebilir. Pazarlama planlamasını işletmenin tüm planlama sistemi içinde incelemenin nedeni, pazarlama planlaması için harcanan çabalara, hem işletmenin temel amaçları, politikaları ve stratejilerine yön vermesi, hem de etki etmesidir. Üst yönetim, işletme amaçlarıyla ilişki kurarak pazarlama amaçlarını, stratejilerini saptamakta ve saptanan temellere göre de pazarlama bölümü, finansman, üretim ve insan kaynakları gibi fonksiyonel bölümlerle koordinasyonu sağlayarak pazarlama planlarını hazırlamaktadır.

Bu bölümde pazarlama planlamasının işletme ve pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi, pazarlama planlaması türleri ve pazarlama planlaması sürecinde yer alan aşamalar sırasıyla açıklanacaktır.

Pazarlama Planlamasının Türleri

1. Bölüm - Pazarlama Planlamasının Türleri

Pazarlama stratejisinin ne olduğunun ve zaman değişkeni çerçevesinde nasıl uygulanacağının yazılı bir ifadesi olan pazarlama planları, genellikle uzun dönemli pazarlama planlaması, kısa dönemli pazarlama planlaması ve proje planlaması şeklinde düşünülür.
Pazarlama Planlama Süreci

2. Bölüm - Pazarlama Planlaması Süreci

Pazarlama planlaması faaliyetleri birbirinden bağımsız faaliyetler olmasına rağmen, bunlar planlama süreci içerisinde birbirini izleyen aşamalar şeklinde gösterilebilir.
Pazarlama Planlamasında Kullanılan Araçlar

3. Bölüm - Pazarlama Planlamasında Kullanılan Araçlar

Etkili pazarlama planlamasının yararlı sonuçları olduğunu işletmeler keşfettikçe, bu önemli fonksiyonun yürütülmesine yardımcı olması için birçok planlama aracı geliştirilmiştir.