Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar Konusu

Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar

Pazarlama ve yönetim alanındaki gelişim 1980’li yıllarda güç dengesinin müşteriye doğru kayması ile başlamıştır. Son yirmi yıl içinde müşteri; küreselleşme, kapasite fazlası ve ürün/hizmet seçeneklerinin artmasına bağlı olarak inanılmaz ölçüde değer kazanmıştır. Re-engineering (yeniden yapılanma), daha düşük maliyetle daha yüksek değerde müşteri yaratma amacıyla işletmeleri yeniden düşünmeye odaklamıştır. Bu son dönemde pazarlama yöneticileri; müşterilerin artık seçeneksiz olmadıklarını ve asıl görevin müşterilere paydaşlardan daha iyi hizmet vermek olduğunu anlamışlardır. Son dönemlerde yaşanan değişim rüzgarları, pazarlamada yeni yaklaşımları tartışır ve hızla uygulamaya koyar hale getirmiştir.

Değişim Sürecinin Genel Görünümü

1. Bölüm - Değişim Sürecinin Genel Görünümü

21. yüzyıl boyunca, işletmelerin görünümünü önemli ölçüde etkileyecek sayısız güçten söz edilebilir. Bunlar arasında “globalleşme” ve “bilgi teknolojisi” üzerinde önemle durulması gereken en etkili iki temel gücü oluşturmaktadır.
Değişim Sürecinde Pazarlama

2. Bölüm - Değişim Sürecinde Pazarlama

Altmışlı yıllarda giderek artan rekabet ve onu izleyen on yıl içinde gelişen küreselleşme hareketleri, pazarlamada önemli bir değişimin ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir.
Veritabanlı Pazarlama

3. Bölüm - Veritabanlı Pazarlama

Doğrudan pazarlama, ilişkisel pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi terimler de sıkça veritabanlı pazarlama yerine kullanılmaktadır. Ancak veritabanlı pazarlama tüm bu kavramlardan daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.
İlişkisel Pazarlama

4. Bölüm - İlişkisel Pazarlama

İlişkisel pazarlama, özellikle müşteri sadakatini ve müşteri tatminini arttırmaya, korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan, mevcut müşterileri elde tutmayı, onlarla ilişkileri geliştirmeyi ve daha fazla iş almayı amaçlayan bir eğilimdir.
Birebir Pazarlama

5. Bölüm - Bire-Bir Pazarlama

İşletmelerin bugün dünyanın hemen her yerinde karşı karşıya kaldıkları temel sorun, müşteri bağlılığının giderek azalmasıdır. Bunun nedeni, yoğun rekabet ve bunun sonucunda müşterilere sunulan daha uygun seçeneklerdir.
İzine Dayalı Pazarlama

6. Bölüm - İzine Dayalı Pazarlama

Günümüzde daha az müşteriye daha çok mal satarak karları arttırmak ve yeni müşteriler bulmak yerine, var olan müşterilerin küçük bir dilimine odaklanmanın daha akılcı olduğu düşünülmektedir.
Deneyimsel Pazarlama

7. Bölüm - Deneyimsel Pazarlama

Dilimize “Deneyimsel Pazarlama” olarak çevrilen “Experimental Marketing”, şirketlerin, müşterilerinin deneyimlerinden yararlanması esasına dayanıyor. Bu kavramın yaratıcıları yaklaşımı şöyle anlatmaktadırlar:
Radikal Pazarlama

8. Bölüm - Radikal Pazarlama

Radikal pazarlama, çok fazla pazar araştırmasına dayanmayan, reklam ajanslarına ve marka yöneticilerine gereksinim duymayan bir yaklaşımdır. Radikal pazarlama tekniğinin bazı ana ayırıcı özellikleri bulunmaktadır.
Amaca Yönelik Pazarlama

9. Bölüm - Amaca Yönelik Pazarlama

Günümüzde işletmeler sosyal sorunlarla daha yakından ilgilenmektedirler. İşletmeler yarattıkları markalarıyla sosyal sorunlara, bu sorunlarla ilgili bir vakfa, derneğe bağış yapmaktadırlar.