Perakendecilik ve Toptancılık Konusu

Perakendecilik ve Toptancılık

Perakendecilikteki değişim topluma pek çok fayda ve fırsat getirmektedir. Dünyanın bir ucundan diğer bir noktaya uçarken ya da evinize dönmekteyken aile bireylerinden birinin ya da bir dostunuzun doğum gününü anımsar ve hediye almak için bir mağazaya gereksinim duyabilirsiniz. On bin ya da on iki bin metre yükseklikte aile siparişleriniz için bir perakendeci bulabileceğinizi bilirsiniz. Önünüzdeki koltuğun cebinde bir alışveriş kataloğuna, hediye seçenekleri sunan görsel çekiciliği yüksek sayfalara, tüm bunlara ulaşmanızı sağlayacak iletişim olanaklarına birkaç dakikada ulaşabilir ve seçtiğiniz hediyeye havaalanına indiğinizde kavuşabilir ya da belirlediğiniz tarih ve saatte hediyenin istediğiniz adreste bulunmasını sağlayabilirsiniz. Günümüz teknolojilerindeki gelişmeler perakendeciliği hayal edemeyeceğimiz boyutlara eriştirmiştir. Toptancılar da perakendeciler gibi bu kanalın önemli bir parçasını oluştururlar. Buna paralel bir gelişim ve değişim dağıtım zinciri içinde toptancıları da etkilemektedir.

Perakendecilik ve Perakendeci Kurumların İşlevleri

1. Bölüm - Perakendecilik ve Perakendeci Kurumların İşlevleri

Perakendecilik, ürünlerin ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili eylemler bütünüdür. Pazarlama sürecinin son aşamasını oluşturan perakendeciliğin temelini, tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını ya da ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürünleri satın alması ve satışın perakende yapılması oluşturur.
Perakendeci Kurumların Pazarlama Kanalındaki Yeri

2. Bölüm - Perakendeci Kurumların Pazarlama Kanalındaki Yeri

Üretici ile tüketici arasındaki pazarlama kanalında çeşitli aracıların yer aldığı bilinmektedir. Üretici ürünlerini doğruda tüketicilere satabildiği gibi, perakendecilerin de aralarında bulunduğu aracılardan yararlanabilir.
Perakendeci Kurumların Sınıflandırılması

3. Bölüm - Perakendeci Kurumların Sınıflandırılması

Perakendeci kurumlar çeşitli kriterlere göre farklı farklı sınıflandırılabilir. Örneğin; ölçek büyüklüğü, uyguladıkları yöntemler ya da örgütsel yapı gibi kriterlerden yararlanılabilir. Perakendeciler genellikle sahipliğe, sunulan ürünlere, faaliyet yöntemlerine hizmet düzeyine ve yerleşim yerlerine göre sınıflandırılmaktadır.
Değişen Perakendecilik Anlayışı

4. Bölüm - Değişen Perakendecilik Anlayışı

Günümüzde rekabet ortamında önde olabilmek, ancak müşteri beklentilerini daha iyi anlamak ve daha iyi karşılamakla mümkündür. Çünkü müşteriler, içinde bulunduğumuz bilgi çağında gereksinimlerini çok farklı seçeneklerle karşılama olanaklarına sahiptirler.
Perakendecilikte Bilgi Teknolojilerinin Artan Önemi

5. Bölüm - Perakendecilikte Bilgi Teknolojilerinin Artan Önemi

Herhangi bir büyük mağazaya yapılan bir ziyaretle bilgi teknolojisinin perakendecilikte yaşamsal bir öneme sahip olduğu görülecektir. Pek çok perakendeci halihazırdaki başarısı, teknolojiye yaptıkları yatırım işlemlerini geliştirmesiyle sağlanmıştır.
Perakendecilikte Kullanılan Çeşitli Teknolojiler

6. Bölüm - Perakendecilikte Kullanılan Çeşitli Teknolojiler

Perakendecilikte kullanılan çeşitli teknoloji araçlarından bir tanesi de barkod sistemidir. Barkod, karakterlerin (bunlar rakam veya harf olabilir), uygun okuma araçlarıyla okunup deşifre edilmesi ve basılı bir formda ifade edilmesinin bir yoludur.
Müşteri Hizmetleri

7. Bölüm - Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetleri bir işletmenin müşterilerini tatmin etmek ve satın aldıkları ürün ve hizmetlerden mümkün olan en yüksek değeri elde etmelerini sağlamak için sundukları kolaylıkları kapsar. Perakendeci kurumlar alışveriş yapanlara çeşitli müşteri hizmetleri sunabilirler.
Mağaza Kuruluş Yeri ve Seçimi

8. Bölüm - Mağaza Kuruluş Yeri ve Seçimi

Bir perakendeci kurumun başarı ya da başarısızlığında en temel faktörün kuruluş yeri seçimi olduğu düşünülür. Yer seçimi perakendecilikte önemli bir konudur. Hedef tüketicilerin gereksinimlerine ve beklentilerine bağlı olarak yerleşim yeri belirlenmelidir.
Mağaza İmajı

9. Bölüm - Mağaza İmajı

Tüketicinin zihninde perakendeci kurumun nasıl algılanarak hatırlandığı ya da tüketicinin bir mağazayı zihninde nasıl tamamladığı mağazanın imajıyla ilgilidir. En basit anlatımla mağaza imajı tüketici tarafından mağazanın algılanan kişiliğidir.
Toptancılık ve Toptancılığın İşlevleri

10. Bölüm - Toptancılık ve Toptancılığın İşlevleri

Toptancılık doğrudan perakendecilere ve/veya diğer toptancılara, endüstriyel ve kurumsal alıcılara ürünleri satan ve nihai tüketicilere önemli miktarda satış yapmayan kişi ya da kuruluşların eylemlerini içerir.
Toptancılık Türleri

11. Bölüm - Toptancılık Türleri

Hem perakendecilere hem de üreticilere çeşitli hizmetler sunan toptancı aracılar, farklı adlar altında toplanabilir. Toptancı aracıları üç genel grupta incelemek mümkündür. Bunlar; tüccar toptancılar, acente ve brokerler, üreticinin satış şubeleri ve bürolarıdır.
Toptancılık Yönetimi

12. Bölüm - Toptancılık Yönetimi

Tüm diğer işletmeler gibi toptancılar da yerine getirdikleri etkinlikleri başarıyla sürdürebilmek için çeşitli kararlar almak, stratejiler geliştirmek durumundadır. Toptancıların başarısını belirleyen başlıca karar alanları iki grupta incelenebilir; pazarlama stratejisi ve finansal performans.