Reklam ve Halkla İlişkiler Konusu

Reklam ve Halkla İlişkiler

Bazen zevkle izliyoruz, bazen eleştiriyoruz, bazen de toplumsal bir tartışmanın odak noktasını oluşturuyor. Nasıl yaklaşırsak yaklaşalım reklam, günümüz pazarlama dünyasının önemli bir gerçeği. Sadece ürünler, hizmetler değil fikirler, kurumlar, ülkeler bile reklam aracılığıyla insanların zihinlerinde yer alıyor, onları etkiliyor ve markalaşıyor. İşletmelerin hedef kitlelerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler sadece reklamla sınırlı kalmamakta. Hediyeler, çekilişler, kuponlar, fiyat indirimleri de tüketicileri bir markayı satın almaya daha çok yaklaştırıyor. Diğer taraftan da işletmeler halkla ilişkiler faaliyetleriyle şirket imajlarını geliştirip toplumun genel beğenisini kazanıyor. Bu bölümde işletmelerin tutundurma faaliyetleri içinde yer alan reklam, satış tutundurma ve halkla ilişkiler faaliyetlerini açıklayacağız.

Reklamın Güçlü ve Zayıf Yönleri

1. Bölüm - Reklamın Güçlü ve Zayıf Yönleri

Günümüzde siyasi ve sosyal fikirlerden kamu ve gönüllü hizmetlere kadar her şeyin reklamı yapılabilmektedir. Ancak dünya düzeyinde bakıldığında en çok reklam harcamasını küresel işletmelerin şirket ve marka reklamları oluşturmaktadır.
Reklam Yönetimi

2. Bölüm - Reklam Yönetimi

Pazarlama yönetimi bir reklam kampanyası düzenleyeceği zaman dört önemli karar vermelidir; reklam amaçlarının oluşturulması, reklam bütçesinin belirlenmesi, reklam stratejisinin geliştirilmesi ve reklam kampanyalarının etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Satış Tutundurma

3. Bölüm - Satış Tutundurma

Satış tutundurma bir ürün ya da hizmetin satın alınmasını ya da satışını teşvik eden kısa vadeli teşviklerden oluşur. Para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmayı amaçlar.
Halkla İlişkiler

4. Bölüm - Halkla İlişkiler/Duyurum

Diğer bir kitlesel tutundurma amacı ise daha önce de belirtildiği gibi halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler çabalarıyla işletme ve ürünleri hakkında olumlu duyurum elde etmek, iyi bir şirket imajı oluşturmak ve işletme hakkındaki olumsuz söylentilerin, olayların etkisini azaltmak mümkündür.