Tutundurma Kararları Konusu

Tutundurma Kararları

Hepimiz, birer tüketici olarak işletmelerin bize yönelttikleri çeşitli mesajlara maruz kalıyoruz. Günümüz insanı istese de istemese de kendisine çeşitli kanallardan ulaşan bu mesajlardan etkileniyor. Televizyon reklamları bazen bize çeşitli ürün ve hizmet seçenekleri hakkında bilgi vererek eğitici bir unsur taşırken, bazen de bir ürünü satın almamız için temel bir nedene dönüşebiliyor. Zaman zaman da kuşkulu yaklaştığımız da oluyor bu mesajlara. Bir bakkal ya da markete gittiğimizde ise çeşitli hediyeler, kuponlar gibi teşviklerle karşı karşıya kalıyoruz. Ürünler hakkında bilgimiz sınırlı olduğunda markaların bizim kararımızı etkilemek üzere sundukları fiyat indirimleri, kuponlar, yarışmalar ya da satış temsilcilerinin önerileri bizi satın alma sürecine biraz daha yaklaştırıyor. Bu bölümde işletmelerin tüketicilerini etkileyip onlarla iletişim kurmak için kullandıkları tutundurma araçlarını tanıyıp, tüketici olarak karşı karşıya kaldığınız bu faaliyetleri üretici bakış açısından da değerlendirebileceksiniz.

Tutundurma Kavramı ve Özellikleri

1. Bölüm - Tutundurma Kavramı ve Özellikleri

Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı davranışları göstermelerini sağlamak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanırlar.
Tutundurma Karması Araçları

2. Bölüm - Tutundurma Karması Araçları

Pazarlama faaliyetleri, pazarlama karması altında sınıflandığı gibi birbirinden farklı yapıdaki tutundurma faaliyetleri de tutundurma karması altında sınıflanmaktadır. Tutundurma karması gelişirken etkili bir tutundurma kampanyası geliştirmek gerekir.
İletişim Modeli

3. Bölüm - İletişim Modeli

Tutundurma karmasının tüm bileşenlerinin temel işlevi müşteriler ile iletişim kurmaktır. Bir işletmenin tutundurma stratejisi mevcut ve potansiyel müşterilerine yolladığı iletişim aracıyla uygulanır. Dolayısıyla iletişim sürecini anlamak çok önemlidir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi

4. Bölüm - Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Günümüzde iki temel faktör, işletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapısını değiştirmiştir. İlk olarak günümüzde kitlesel pazarların gittikçe bölündüğünü ve pazarlamacıların kitlesel pazarlamadan uzaklaşmaya başladıklarını gözlemliyoruz.
Tutundurma Karmasının Oluşturulması

5. Bölüm - Tutundurma Karmasının Oluşturulması

Tutundurma karmasını oluştururken pazarlama yöneticisi çeşitli etkenleri göz önüne alır. Karmayı oluşturan unsurların dengesi nasıl olacaktır? Reklama kişisel satıştan daha mı çok önem verilecektir? Kupon, para iadesi, çekiliş gibi teknikler uygulanacak mıdır?
Tutundurma Bütçesinin Oluşturulması

6. Bölüm - Tutundurma Bütçesinin Oluşturulması

Bir işletmenin tutundurma faaliyetlerine ayıracağı bütçeyi belirlemesi ve bu bütçenin tutundurma araçları arasında paylaştırılması önemli bir sorundur. Çeşitli sektörlerde ve işletmelerde tutundurma bütçesine ayrılan para, çok değişebilmektedir.