Uluslararası Pazarlama Konusu

Uluslararası Pazarlama

Bu bölümde uluslararası pazarlamanın kapsamı, önemi, işletmelerin dış pazarlara açılma nedenleri, uluslararası pazarlara katılma dereceleri ile giriş alternatifleri üzerinde durularak uluslararası pazarlar için pazarlama programlarının hazırlanması ile çevre faktörleri incelenecektir.

Uluslararası Pazarlama

1. Bölüm - Uluslararası Pazarlama

Son yıllarda önem kazanan küreselleşme eğilimi doğrultusunda uluslararası pazarlama “global” tüketici istek ve ihtiyaçlarının yerli ve uluslararası takip işlerden daha iyi bir şekilde belirlenmesi, karşılanması ve pazarlama faaliyetlerinin makro bir çevrede koordine edilmesidir.
Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri

2. Bölüm - Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri

Dünya ticaret sisteminde, uluslararası rekabet olarak bilinen uluslararası pazar paylaşımı çabaları yoğunlaşmıştır. Bu çabaların bir kısmı iç pazarın korunması üzerine yoğunlaşırken önemli bir bölümü uluslararası pazarlara açılmaktadır.
Uluslararası Pazara Girmenin Avantajları

3. Bölüm - Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları

İşletmeler, uluslararası pazarlara girmeleri sonucu çeşitli avantajlar elde ederler. bunlar;karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanmak, rekabet edebilmek ve rekabetten kaçınmak, vergi avantajları elde etmek, karları korumaktır.
Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri

4. Bölüm - Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri

Uluslararası pazarlara girmeyi düşünen bir işletme, her şeyden önce satacağı ürünün niteliklerini, dış pazarla ilgili çevre faktörlerini ve sahip olduğu diğer işletme içi kaynaklarını göz önünde bulundurmak zorundadır.
Uluslararası Pazarlamada Çevre Faktörleri

5. Bölüm - Uluslararası Pazarlamada Çevre Faktörleri

Ülkelerin kültürleri arasındaki farklılıklar, pazarlamada mal ve hizmetler ile pazarlama yöntemlerini etkiler. Ürünler bir ülkeden diğerine ihraç edildiği zaman iki ülkenin kültürleri benzerlik varsa, ürünlerin kabul görme şansı çok daha yüksektir.
Uluslararası Pazarlama Karması Kararları

6. Bölüm - Uluslararası Pazarlama Karması Kararları

Dış pazarlara girmek isteyen işletme, doğal olarak dış pazarların ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde pazarlama karmasında değişiklik yapmak durumunda olabilir.