Ürün Planlama ve Geliştirme Konusu

Ürün Planlama ve Geliştirme

Bu bölümde ürün kavramı genel olarak anlatıldıktan sonra, ürünle ilgili çeşitli temel kavramlar ele alınacaktır. Özellikle marka, ambalaj, etiket, ürün güvencesi ve servis konuları ürün kavramının bütünleyicisi olarak incelenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin özellikleri ve pazarlama stratejileri ele alınmıştır.

Ürünle İlgili Çeşitli Kavramlar

1. Bölüm - Ürünle İlgili Çeşitli Kavramlar

Ürün dediğimizde, yalnızca yazı yazmak için kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap veya oturduğumuz koltuk mu anlaşılır? Acaba gittiğimiz otelde sağlanan tatil olanakları veya barınma hizmeti hangi adı alacaktır?
Ürünlerin Sınıflandırılması

2. Bölüm - Ürünlerin Sınıflandırılması

Ürünler, çeşitli amaçlarla sınıflandırılarak ortak özellikleri ortaya konur. Pazarlama açısından yapılacak sınıflandırma, ürünlere ilişkin yürütülecek çeşitli stratejilerin doğru olarak saptanmasına yardımcı olur.
Yeni Ürün Kavramı ve Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri

3. Bölüm - Yeni Ürün Kavramı ve Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri

Yeni ürün kavramını daha iyi anlayabilmek için, yönetim açısından ve tüketiciler açısından ayrı ayrı inceleme yapmak gerekmektedir. Her iki yönden de yeni ürün kavramı farklı biçimlerde algılanmaktadır.
Ürünlerle İlgili Çeşitli Stratejik Kararlar

4. Bölüm - Ürünlerle İlgili Çeşitli Stratejik Kararlar

Ürünlerle ilgili çeşitli stratejik kararlar: Markalama kararları, ambalajlama kararları, etiketleme kararları ve ürün güvencesi (garanti) stratejisi olarak tanımlanabilir.
Servis Stratejisi

5. Bölüm - Servis Stratejisi

Ürün müşterilere satıldıktan sonra, onarım gereksinmelerini karşılamak üzere işletmeler servis stratejilerini belirlerler. Yıllar boyu, ürünlerin karmaşıklığı ve çalışanlarının yüksek ücretleri nedeniyle birçok üretici bakım onarım servisi sorunu yaşamıştır.
Ürünlerin Yaşam Süreci Stratejileri

6. Bölüm - Ürünlerin Yaşam Süreci Stratejileri

Ürünler, tüm canlılar gibi belirli bir ömre sahiptirler. Doğarlar ve belli bir yaşam çizgisi izleyerek sonunda yok olurlar. Pazarlamacılar yaşam çizgisi kavramını, bir ürünün pazara girişinden yok oluşuna dek geçen bir süreç olarak tanımlarlar.
Hizmet Kavramı ve Pazarlama Stratejileri

7. Bölüm - Hizmet Kavramı ve Pazarlama Stratejileri

Hizmet temelde soyut olan, elle tutulur gözle görülür bir özellik taşımayan ve üreticisinin tüketicisine bir yarar ya da etkinlik sunması biçiminde gerçekleşen bir üretimdir.