Güvenilirlik Katsayıları

Güvenilirlik Katsayıları

İstatistikte, yapılan ölçümlerin güvenilirliğini ölçmek için de bazı istatistikler geliştirilmiştir. Bu bölümde özellikle, eğitim ve sosyal alanlarda yapılan sınav veya ölçekleme türü ölçümlerin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bazı istatistiklere yer vereceğiz.

Özellikle, eğitim-öğretim alanında yapılan sınavların geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla çok kullanılan istatistikler yapılan sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış sınavı, sözlü veya klasik yazılı sınav tiplerine göre değişmektedir.

Diğer taraftan, psikoloji, sosyoloji, eğitim gibi ölçek değerlendirmeleri kullanan alanlarda da kullanılan ölçeğin değerlendirilmesi için burada değinilen istatistikler kullanılır. Ölçekler, birimlerin belirli bir skala içerisindeki düzenini belirler. IQ öşçeği, karakterleri ortaya koyan farklı ölçekler gibi düzeyi belirleyen testler de kullanılır.

Yarı Güvenilirlik

1. Bölüm - Yarı Güvenilirlik

Birçok kaynak, herhangi bir sınavın güvenilir olduğunu göstermek amacıyla bütün sınavın dengeli olarak iki parçaya ayrılıp aynı gruba bu sınavları yapmayı ve sonuçları arasındaki ilişkiye göre tüm sınav içerisinden türetilen yarı testlerin yüksek ilişki göstermesi halinde yarı testlerin güvenilir olduğunu belirtir.
Spearman-Brown Katsayısı

2. Bölüm - Tam Güvenilirlik Katsayısı (Spearman-Brown Katsayısı)

Bir testin güvenilirlik katsayısı yarı testin güvenilirlik katsayısına bağlı olarak hesaplanır. Sınavın tamamının güvenilirliği iki yarı testin güvenilirliğine bağlı olarak Spearman-Brown katsayısı ile hesaplanır.
Stanley Güvenilirlik Katsayısı

3. Bölüm - Stanley Güvenilirlik Katsayısı

Testin bütününün güvenilirliği için bir başka yaklaşım Stanley tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde de iki yarı sınav yapılır.
KR20 ve K21 Katsayıları

4. Bölüm - Kuder-Richardson Güvenilirlik Katsayıları (KR20 ve KR21)

Diğer taraftan sınavdaki sorulara verilen cevaplar doğru ise 1 ve yanlış ise 0 olarak ölçülüyorsa testin bütününün güvenilirliği Kuder-Richardson (KR20 veya KR21) formülleri ile hesaplanır.
Cronbach'ın Alfa Güvenilirlik Katsayısı

5. Bölüm - Cronbach'ın Alfa Katsayısı

Sınav sorularının cevapları bir ölçeği belirlemek için kullanılıyorsa bu durumda sınavın güvenilirliği Cornbach’ın Alfa Katsayısı ile belirlenir.