Hipotez Testleri

Hipotez Testleri

Hayatımız boyunca birçok fikir, iddia, sav veya düşünceyi test ederiz. “Sigara içmek kansere yol açar”, “Çok çalışanlar çok başarılı olur”, “Kadınlar alışverişi erkeklerden daha çok sever”, “Lider olmak genetiktir”, “Uzayda başka canlı türleri vardır” gibi ifadelerin hepsi hipotezdir. Yapılacak iki hareket vardır. Bu hipotezleri doğrudan kabullenmek veya doğruluğunu test etmektir. Eğer, sav, iddia ya da kısaca hipotez hakkında yeterli, güvenilir, tutarlı bilgilere sahipsek bu bilgilere göre hipotezi kabul ederiz veya ret ederiz. Bu işleme Hipotez testi denir.  Bazı konular çok açıktır bu sebeple test etmek gerekmez. Örneğin; “Yazın Antalya’ya kar yağmaz” savı tartışmasız kabul edilir. Bu hipotezin test edilmesi için ilave bilgiye gerek yoktur ya da test etmeye gerek duyulmaz.

Hipotezlerin, iddiaların, savların, fikir, öneri ve düşüncelerin geçerliliği için unutmayalım ki en önemli faktör daha önce bahsettiğimiz özellikleri sağlayan bilgidir.

Diğer taraftan, her hipotezin testinde bizi yanılgıya düşürebilecek birçok faktör vardır. Bu sebeple, hipotez testinde hata yapma olasılığı da vardır. Bazen aynı iddiaları farklı yorumlayan ve benzer konularda çok farklı düşünceler olduğunu görebiliriz.

I. ve II. Tip Hatalar

1. Bölüm - Giriş (I. ve II. Tip Hatalar)

Giriş bölümünde; Doğru olduğu kabul edilen temel hipotezin yanlışlıkla ret edilmesi olasılığı olan I. tip hata ve yanlış olan temel hipotezin kabul etme olasılığı olan II. tip hata konuları ele alınmıştır.
Varyans Testleri

2. Bölüm - Varyans Testleri

Varyans Testleri bölümünde; Yığın Varyansının Testi, İki Yığın Varyansının Eşitlik Testi ve İkiden Fazla Yığın Varyansının Eşitlik Testi konuları ele alınmıştır.
Ortalama Testleri

3. Bölüm - Ortalama Testleri

Ortalama Testleri bölümünde: Yığın Ortalamasının Testi, İki Yığın Ortalamasının Testi ve İkinden Fazla Yığın Ortalamasının Testi (Tek Yönlü Varyans Analizi) konuları ele alınmıştır.
Oranların Testi

4. Bölüm - Oranların Testi

Oranların Testi bölümünde; Yığın Oranın Testi ve İki Yığın Oranının Testi konuları ele alınmıştır.