İlişki Katsayıları

İlişki Katsayıları

İlişki ölçüleri ya da katsayıları iki olay veya istatistikte iki değişken arasındaki bağlantıyı ölçmemize yarar. Araştırmacının ilgilendiği konuyu açık ve net olarak ifade etmesi gerekir. Bazen, iki değişken arasındaki farklılığı ararken ilişkiyi bulmak istiyor ya da tam tersi ilişkiyi ararken farkı bulmaya çalışıyor olabiliyorlar. Örneğin; bir sosyolog eşlerin boy uzunluklarına ait verileri toplamış olsun. Bir istatistikçiyle konuşurken “eşlerin boyları benzer midir” gibi bir soru sorabilir. Bu soru iki farklı anlama gelebilir. Birisi, “Beylerin ve hanımların boy uzunluklarının ortalamaları birbirinden farklı mıdır?” veya diğeri “Beylerin ve hanımların boyları arasında ilişki var mıdır?” şeklinde algılanabilir. Beylerin ve hanımların boy uzunluklarının ortalaması farklı olabilirken, diğer taraftan aralarında da yüksek bir ilişki gözlenebilir. Toplumumuzda, genellikle beylerin boyları hanımlarının boylarından daha uzundur. Ayrıca, daha uzun boylu hanımların beyleri de daha uzun boyludur. Araştırma konusunun son derece dikkatli  ifade edilmesi gerekir.

Araştırmacıların kullandıkları farklı ilişki katsayıları vardır. Değişkenlerin sürekli ve kategorik olmasına göre ve kategorik verilerin sınıflama ve sıralama ölçme düzeyinde olmasına göre kullanılacak yöntem ve analizler farklılık göstermektedir. İlk olarak sürekli değişkenler arasındaki ilişki katsayısını daha sonra kategorik değişkenlerde sınıflama ve sıralama ölçme düzeyinde kullanılan ilişki katsayıları tanıtılacaktır.

Sürekli Değişkenlerde İlişki Katsayısı

1. Bölüm - Sürekli Değişkenlerde İlişki Katsayısı

Sürekli Değişkenlerde İlişki Katsayısı bölümünde; İki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla Pearson moment çarpımlar korelasyon katsayısı kullanıldığı, doğrusal ilişkiye sahip olmayan değişkenler arasında bu katsayının kullanılamadığı ve hesaplanan ilişki katsayısının -1 ile +1 aralığında bir sayı olduğu konuları ele alınmıştır.
Sınıflama Düzeyindeki Değişkenler

2. Bölüm - Sınıflama Düzeyindeki Değişkenler Arasında İlişki Katsayıları

Sınıflama Düzeyindeki Değişkenler Arasında İlişki Katsayıları bölümünde; Ki-Kare Katsayıları (Çapraz Katsayı, Phi Katsayısı) Lamda Katsayısı (Genel Lamda Katsayısı, Satır Lamda Katsayısı, Kolon Lamda Katsayısı), Goodman ve Kruskal’in Tau Katsayısı ve Belirsizlik Katsayısı (Genel Belirsizlik Katsayısı, Kolon Belirsizlik Katsayısı, Satır Belirsizlik Katsayısı) konuları ele alınmıştır.
Sıralama Düzeyindeki Değişkenler

3. Bölüm - Sıralama Düzeyindeki Değişkenler Arasında İlişki Ölçüleri

Sıralama Düzeyindeki Değişkenler Arasında İlişki Ölçüleri bölümünde; Gamma Katsayısı, Kendal’ın Tau-b Katsayısı, Kendal’ın Tau-c Katsayısı ve Sommer’in D Katsayısı (Satır Bağımlı, Kolon Bağımlı) konuları ele alınmıştır.