Merkezsel Eğilim Ölçüleri

Merkezsel Eğilim Ölçüleri

Önceki Bölümde eldeki verilerin genel bir resmini ortaya koyarak verileri özetlemek ve sunmak için kullanışlı olan grafiksel metotları ele aldık. Bu bölümde ise verileri hesaplanan değerlerden özetleyecek metotları göreceğiz. Bu hesaplamalar iki büyük başlık altında toplanır; ortalamalar ya da merkezi eğilim ölçüleri ve yaygınlık ölçüleri.

“Ortalama” bir okuyucuya günlük hayattaki kullanımıyla ortalama kelimesi oldukça aşinadır. Örneğin; ortalama gider, ortalama yakıt tüketimi, ortalama puan, ortalama yağış gibi birçok konuda konuşuruz. Diğer taraftan, bir çok kişinin “ortalama aile” gibi net olmayan “tipik” veya “örnek” aile anlamına gelebilecek tanımlamaları vardır.

İstatistiksel terminolojide ortalama veriyi tipik olarak temsil etme yeteneğine sahip değerdir. En büyük veya en küçük gözlem birer uç değer olduklarından en tipik gözlemler olamazlar. Veriyi en iyi temsil edecek değerin seçiminin verinin dağılımının  merkezi civarındaki sayısal ölçekte bir değerin olması uygundur. bu sebeple, ortalama merkezi eğilim ölçüsü veya dağılımın konum ölçüsü olarak bilinir.

En çok kullanılan merkezi eğilim ölçüleri;

  • Aritmetik Ortalama
  • Ortanca (Medyan)
  • Mod
  • Harmonik Ortalama
  • Geometrik Ortalamadır.
Toplam Gösterimi

1. Bölüm - Toplam Gösterimi

Varsayalım ki bir grup insanın ağırlıkları sayısal olarak olarak ölçülmüş ve kaydedilmiş olsun. Birinci kişinin ağırlığı 65 kg ve ikinci kişinin ağırlığı 58 kg ve diğerlerini de bu şekilde uzun uzun yazmak yerine sembollerle kolayca yazabilirsiniz.
Aritmetik Ortalama

2. Bölüm - Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama sayısal veriler için en önemli ve en çok kullanılan merkezsel eğilim ölçüsüdür. Ortalama olarak da adlandırılır. Ölçülmüş bir grup veri için ölçüm değerlerinin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Ortanca (Medyan)

3. Bölüm - Ortanca (Medyan)

Ortanca çok kullanılan bir diğer merkezi eğilim ölçüsüdür. Ortanca bir çok alanda kullanıldığı gibi daha çok ekonomik alanda kullanıldığı gözlemlenir. Örneğin; yıllık gelirin ortancası, ortanca hane halkı geliri gibi.
Ortanca, Çeyreklik, Ondabirlik ve Yüzdebirlik İlişkisi

4. Bölüm - Ortanca, Çeyreklik, Ondabirlik ve Yüzdebirlik İlişkisi

Veriyi büyüklüklerine göre sıraya koyduğumuzda ortancanın bu verileri 2 eşit sayıda veri kümesine böldüğünü biliyoruz. Başka bir ifadeyle ortanca veri kümesini %50 ilk yarı ve %50 ikinci yarı olarak ikiye ayırır.
Mod

5. Bölüm - Mod

Mod kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Verilerin dağılımındaki anlamı ise en görünen veya gözlenen değer mod değeridir. Veri içerisinde bazen aynı değerin aynı sayıda çok gözlendiği olabilir. Bu durumda dağılımın birden çok mod değeri olur.
Ortalama, Ortanca ve Mod İlişkisi

6. Bölüm - Ortalama, Ortanca ve Mod İlişkisi

Simetrik dağılan verilerde ortalama, ortanca ve mod değerleri birbirine eşit veya çok yakındır. Hangi eğilim ölçüsünün kullanılacağı çok fazla önemli değildir.
Geometrik Ortalama

7. Bölüm - Geometrik Ortalama

Geometrik Ortalama geometrik artış gösteren dizilerde kullanılır. Başka bir ifadeyle ölçümlerin oransal farklarının mutlak farklarından daha anlamlı olduğu durumlarda kullanılır.
Harmonik Ortalama

8. Bölüm - Harmonik Ortalama

Harmonik ortalama birim zamana, birim fiyata, birim hacime, birim uzunluğa gibi bağlı ölçümlerden el edilen verilerden hesaplanır.