Tablolar ve Grafikler

Tablolar ve Grafikler

Tablolar: Tablolar verilerin bilgiye dönüştürülmesinde kullanılan en pratik ve açıklayıcı yöntemlerdir. Fakat tablo hazırlayanlar hangi tür tablo kullanılması ve tablonun nasıl hazırlanması gerektiğini çok iyi tasarlamalıdır. Burada, öncelikle tek değişkenli dağılım ve yüzde tablolarını daha sonra iki ve üç değişkenli dağılım ve yüzde tablolarını inceleyeceğiz. Bu tür tabloların hazırlanmasında özellikle Excel veya Word programı kullanılabilir. Bu programların yanında, istatistikçiler tablo hazırlamak için farklı paket programlarından da yararlanabilirler.

Tabloların sunulmasında dikkat edilmesi ve mutlaka uyulması gereken 4 kural vardır:

  1. Tabloya bir numara ve isim verilmelidir.
  2. Verilerin birimleri, değişkenlerin isimleri açıkça tanımlanmalıdır.
  3. Belirli bir sıra veya düzen takip etmelidir.
  4. Tabloya bakıldığı zaman tamamı kolayca görülecek kadar küçük olmalı fakat kolayca okunabilecek kadar da büyük olmalıdır.

Grafikler: Verileri değerlendirirken kullanılan en kolay yol verileri görsel olarak ifade etmektir. Bu amaçla farklı grafik türleri geliştirilmiştir. Bu amaçla grafikleri iki temel gruba ayıracağız: Tek değişkenli grafikler, iki ve üç değişkenli grafikler. Tek değişkenli grafiklerde genellikle değişkenin aldığı değerlerin (niteliklerin veya niceliklerin aldığı) frekanslar ya da ölçüm sonuçlarının dağılımı gösterilir. İki ve üç değişkenli grafiklerde ise temel amaç değişkenlerin aldığı değerler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Tek Değişkenli Tablolar

1. Bölüm - Tek Değişkenli Tablolar

Tek Değişkenli Tablolar bölümünde; Basit Seri Tabloları, Birikimli Seri Tabloları, Oransal Seri Tabloları, Oransal Birikimli Seri Tabloları yer almaktadır.
Çok Değişkenli Çapraz Tablolar

2. Bölüm - Çok Değişkenli (Çapraz) Tablolar

Çok Değişkenli Tablolar bölümünde; İki Değişkenli Çapraz Tablolar ve Üç Değişkeli Çapraz Tablolar yer almaktadır.
Dağılım Grafikleri

3. Bölüm - Dağılım Grafikleri

Dağılım Grafikleri bölümünde; Nokta Grafiği, Dal ve Yaprak Grafiği, Kutu Grafiği, Histogram, Çubuk Grafiği, Daire Grafiği, Kare Grafiği, …Den Az Grafiği, …Den Çok Grafiği konuları yer almaktadır.
İlişki Grafikleri

4. Bölüm - İlişki Grafikleri

İlişki Grafikleri bölümünde; Çizgi Grafiği, Serpme Grafiği, Z Grafiği, Lorenz Grafiği konuları yer almaktadır.