Tahmin

Tahmin

Tahmin, istatistik bilim dalının en temel konularından biridir. Gerçek değerlerin bulunması veya bilinmesi Örnekleme Dağılımları bölümünde bahsedilen çeşitli sebeplerden her zaman mümkün olmayabilir. İncelemeye alınan ve hakkında bilgi edinilecek yığının karakteristik özellikleri veya bu özellikler arasındaki bazı ilişki değerleri genellikle tahmin edilir. Yığının gerçek değerlerini parametre olarak adlandırmıştık. Bu değerlerin bazıları için yığını temsil edebilecek belirli sayıdaki birimin belirli örnekleme yöntemiyle seçilerek elde edilen verilerden hesaplanan tahmin değerleri hesaplanır. Bu bölümde bazı parametrelerin tahmin edicilerini anlatacağız.

Tahmin teorisini nokta ve aralık tahmini olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. İlk olarak nokta tahmini üzerinde duracağız. Örneğin; basit bir örnek vermek gerekirse bir sınıftaki öğrencilerin boy ortalamasının tahmini 170 cm olarak ifade edilirse bu bir nokta tahminidir. Parametre için tahmin edici sadece bir değer alıyorsa bu tahmin ediciye nokta tahmini denir.

Diğer taraftan parametre için belirli bir aralıkta tahmin yapılabilir. Sınıfın boy ortalamasını 150-190 cm aralığında gibi tahmin ediliyorsa bu kez bir aralık tahmini yapmış oluruz. Aralık tahmini bize bir miktar daha esneklik kazandırır fakat bu aralık ne kadar geniş olursa güvenirliğini o kadar yitirir. Bir başkası, sınıfın boy ortalamasının 140-200 cm aralığında olacağını söylerse bu bizim için daha az güvenilirdir. Çünkü, daha kaba bir tahmindir. Bazı konularda aralık tahmini yapılamaz. Özellikle kategorik değişkenlerde aralık tahmini değil nokta tahmini yapılır ancak bu kez birkaç nokta tahmini yapılır. Öyle ki, birinin yapacağı yatırım türü için altın veya borsaya yatırım yapacağı tahmin edilebilir. Sadece sürekli değişkenler için aralık tahmini yapılabilir.

Nokta Tahmini

1. Bölüm - Nokta Tahmini

Parametre için sadece bir değerle tahmin eden istatistiğe nokta tahmini denir. Nokta Tahmini bölümünde; Yansızlık, Tutarlılık ve Yeterlilik konuları ele alınmıştır.
Aralık Tahmini

2. Bölüm - Aralık Tahmini

Aralık Tahmini bölümünde; Ortalama İçin Aralık Tahmini, İki Ortalamanın Farkı İçin Aralık Tahmini, Varyans İçin Aralık Tahmini, Oran İçin Aralık Tahmini ve İki Oranın Farkı İçin Aralık Tahmini konuları ele alınmıştır.