Yayılım Ölçüleri

Yayılım Ölçüleri

Önceli bölümde eldeki verilerin genel bir resmini ortaya koyarak verileri özetlemek ve sunmak için kullanışlı olan grafiksel modelleri ele aldık. Bu bölümde ise verileri hesaplanan değerlerden özetleyecek metotları göreceğiz. Bu hesaplamalar iki büyük başlık altında toplanır; ortalamalar ya da  merkezi eğilim ölçüleri ve  yaygınlık ölçüleri.

“Ortalama” bir okuyucuya günlük hayattaki kullanımıyla ortalama kelimesi oldukça aşinadır. Örneğin; ortalama gider, ortalama yakıt tüketimi, ortalama puan, ortalama yağış gibi birçok konuda konuşuruz. Diğer taraftan, birçok kişinin “ortalama aile” gibi net olmayan “tipik” veya “örnek” anlamına gelebilecek tanımlamaları vardır.

İstatistiksel terminolojide ortalama veriyi tipik olarak temsil etme yeteneğine sahip değerdir. En büyük veya en küçük gözlem birer uç değer olduklarından en tipik gözlemler olamazlar. Veriyi en iyi temsil edecek değerin seçiminin verinin dağılımının merkezi civarındaki sayısal ölçekte bir değerin olması uygundur. Bu sebeple, ortalama merkezi eğilim ölçüsü  veya dağılımın konum ölçüsü olarak bilinir.

En çok kullanılan yayılım ölçüleri aşağıda verilmiştir.

Açıklık

1. Bölüm - Açıklık

Açıklık ölçümler içerisinde en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Hesaplanması kolay olduğundan çok sık kullanılır. Açıklık ne kadar büyükse ölçüm değerleri o kadar yaygın demektir fakat uç değerlerden çok etkilenir.
En Büyük Mutlak Ortalama Sapma

2. Bölüm - En Büyük Mutlak Ortalama Sapma

En büyük ortalama sapma veya maksimum mutlak ortalama sapma bütün ölçümler içerisinde ortalamaya en uzak olan mesafeyi ifade eder. Bütün değerlerin ortalamadan mutlak farkı alınarak bunların en büyüğü maksimum mutlak fark (MMF) olarak belirlenir.
Çeyrek Ayrılış

3. Bölüm - Çeyrek Ayrılış

Çeyrekler arası açıklığı ifade eder. Üçüncü çeyrek ile birinci çeyrek arasındaki farkın yarısıdır. Üçüncü ve birinci çeyreklerin hesaplanması Merkezsel Eğilim Ölçüleri Bölümünde ayrıntısıyla anlatılmıştır.
Ortalama Ayrılış

4. Bölüm - Ortalama Ayrılış

Ölçüm değerlerinin merkezden ne kadar uzakta yer aldıklarına göre bir yaygınlık ölçüsüdür. Ölçüm değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının mutlak değerlerinin toplamından bir formül ile hesaplanır.
Varyans

5. Bölüm - Varyans

Varyans en çok kullanılan popüler dağılım ölçüsüdür. Ayrıca aritmetik ortalama gibi bir çok istatistiksel hesaplamanın temelini oluşturur. Bu kez gözlem değerlerinin ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamı kullanılarak hesaplanır.
Standart Sapma

6. Bölüm - Standart Sapma

Standart sapma varyansın karekökü olup çok kullanılan dağılım ölçülerinden biridir.
Değişim Katsayısı

7. Bölüm - Değişim Katsayısı

Değişkenin değişim katsayısı, değişkenin standart sapmasının değişkenin ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Ortalamaları farklı değişkenlerin yaygınlığının belirlenmesinde varyansın kullanılması uygun değildir.
Basıklık

8. Bölüm - Basıklık

Basıklık bir dağılımın sivrilik derecesi olup genellikle normal dağılımlar için kullanılır. Basıklık katsayısı için farklı hesaplama formülleri vardır.
Çarpıklık

9. Bölüm - Çarpıklık

Çarpıklık katsayısı bir dağılımın simetriklik derecesini gösterir. Çarpıklık katsayısı simetrik dağılımlarda sıfır, sola çarpık dağılımlarda negatif ve sağa çarpık dağılımlarda pozitiftir.