Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Kamuoyu Araştırmaları
7 Eylül 2015
Reklam Araştırmaları
7 Eylül 2015

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Memnuniyet ifadesi gerek kişisel deneyimleri ve beklentileri, bireysel ve toplumsal değerleri gerekse motivasyon, bağlılık, iş doyumu gibi işle ilgili tutumları içinde barındırması ve her birey için farklı anlamları içermesinden dolayı karmaşık bir kavramdır. Bu çok yönlü karmaşık yapıya insan ilişkilerinin ön planda yer aldığı sektörlerde çalışanların memnuniyetinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Çalışan memnuniyeti araştırmaları, genel olarak çalışanların kurum ve kurumlarda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasını hedefler.

Çalışan memnuniyeti çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkanlar ve hizmetlerden memnuniyetini belirler.

Kuruma Faydaları

Kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun öncelikle ve genel performansına etkilerine göre belirlemeyi sağlar. Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlar ve kuruma çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir.

Çalışan memnuniyeti araştırmaları ile çalışanlarınıza kulak verip, onların ne düşündüklerini anlayabilir ve onları daha yakından tanıyabilirsiniz.

Çalışan memnuniyeti araştırmalarına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.