5 Kasım 2015
Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi

Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi

Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi Bir bilim dalı olarak pazarlama, bir asır asır öncesine kadar gitmesine karşın, hızla gelişmekte gelişen teknolojik yeniliklerin ışığında her geçen gün üzerinde […]
15 Aralık 2015
Pazar Anlayışının Gelişimi Hakkında Detaylı Bilgi

Pazar Anlayışının Gelişimi Hakkında Detaylı Bilgi

PAZARLAMA ANLAYIŞININ GELİŞİMİ İşletmeleri ve örgütleri, pazarlamaya bakış açılarına göre sınıflandırmak mümkündür. Pazarlama faaliyetleri, yönetme süreçlerini tanımlarken pazarlama yönetimini, “işletmenin amaçlarına ulaşmak üzere hedef pazarda yararlı […]
18 Aralık 2015
Pazar Araştırması Pazar Araştırması Konuları

Pazar Araştırması – Pazar Araştırması Konuları

PAZAR ARAŞTIRMASI Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da Pazar Araştırması’dır. Müşterinin, ürünün ve firma sayısının fazla olduğu pazarda başarılı […]
13 Ocak 2017
Kamuoyu Araştırması

Kamuoyu Araştırması

Kamuoyu Araştırması Kamuoyu araştırması yapılması performans denetiminde yerine ve zamanına göre başvurulan, ancak başarılı bir biçimde uygulanması hiç de kolay olmayan bir tekniktir. Kamuoyu araştırmaları rapor […]