Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif Hizmetler

Gözlem

Araştırma konusu olan kişiler, birimler, nesneler ve olaylar hakkındaki bilgiler, hiçbir müdahalede bulunmadan, sadece gözlem yapmak suretiyletoplanır. Gözlemler gözlemci kişiler tarafından yapılabilir veya araştırılan konuyla ilgili bilgilerin alınmasında ve kaydedilmesinde yardımcı araçlardan faydalanılabilir.

Gözlem araştırmasına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.

Grup Toplantıları

Belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu kalitatif bilgi edinmektir. Odak grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğiin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır.

Grup Toplantıları Odak Grup (Focus Grup) araştırmasına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.

Derinlemesine Görüşmeler

Bir konunun ayrıntılı olarak incelendiği, bir katılımcı ile yüz yüze görüşmeye dayalı kalitatif bir araştırma tekniğidir. Derinlemesine görüşmeler; kişisel/hassas konularda bilgi derleme, gizli kalmış anlam ve duygulara ulaşma gibi durumlarda yüksek verimlilik sağlar.

Derinlemesine görüşme araştırmasına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.