Bayi Memnuniyeti Araştırmaları
7 Eylül 2015
Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
7 Eylül 2015

Kamuoyu Araştırmaları

Kamuoyu Araştırmaları, 19 ve 20. Yüzyıllarda dünyada giderek demokratik yöntemlerin egemen olması ve kitle iletişim araçlarının daha etkin konuma gelmesi sonucu kamuoyu terimi göz ardı edilemez bir önem düzeyine gelmiştir. Kamuoyunun bu düzeyde öneme sahip olması ile halkın düşünce ve eğilimlerinin öğrenilmesi, siyasal yaşam başta olmak üzere toplumun her alanında arzulanan bir durum olmuştur. Bu nedenle, halkın düşünce ve eğilimlerini tespit etmek için kullanılan yöntemlerden biri de kamuoyu araştırmalarıdır.

Kamuoyu araştırması terimi ile kamuoyunun bütünü, belirli kesim veya bölümlerini oluşturan halkın ve kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel siyasi ve günlük faaliyetleri çerçevesindeki toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti, eğilim, yönelim ve düşüncelerinin ortalama görüntüsü ile bilgilerin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, sınıflandırılması, tahlil ve takdim edilmesini kastedilmektedir.

Toplumu oluşturan bireyler, toplumdaki diğer insanların neleri sorun olarak gördüğü, siyasi hareketliliği, ekonomik kaynakların nasıl kullanılacağını, siyasi partilerin dönemlere göre oy potansiyelini, hükumet çalışmalarının kamuoyu tarafından nasıl algılandığını, hangi sorun ve gelişmelerin toplumu etkilediğini, kişilerin neleri beğenip beğenmediğini öğrenmek için kamuoyu araştırmalarına başvururlar.

Kamuoyu Araştırmaları;

  • • Toplumsal gerçekleri belirlemek,
  • • Belirli konularda tutum ve kanaatleri ölçmek,
  • • Zaman içerisinde hedef kitlede meydana gelen değişimleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılır.

Kamuoyu araştırmalarına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.