Kantitatif Araştırmalar

Kantitatif Hizmetler

PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılarak Yüz Yüze Görüşme)

Yüzyüze görüşmede; araştırmacılar, görüşmelerini basılı bir soru formu yardımıyla cevaplayıcıyla yüz yüze görüşerek klasik yöntemle gerçekleştirilir.

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)

Bilgisayarla veri derleme tekniğidir. CAPI çalışmalarında kulanılan ürün tablet bilgisayarlardır. Bu teknikle soru formu, tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş parogramı haline getirilerek verinin derlenmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajları; hızlı veri derlenmesi, kaliteli veri derlenmesi, veri derleme ve veri girişinin eş zamanlı yapılabilmesi ve karmaşık soru kağıtlarında uygulama kolaylığı sağlanması CAPI’nin üstün özellikleri olarak sıralanabilir.

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

Bilgisayarda kayıtlı destekli soru formları kullanılarak, anketin telefon merkezi olarak yapılması ile verinin derlenmesini sağlayan, zaman ve maliyet açısından ekonomik bir sistemdir. CATI’nin üstün yönleri araştırma sırasında açık uçlu sorulara daha iyi cevap alınması, soruların cevapsız kalmasının engellenmesi, anketörün hata yapma olasılığının düşük olması, veri kalitesinin yüksek olması, kısa zamanda veri derlenmesi, cevaplayıcının üçüncü tekil kişiler taradınlar etkilenme şansının düşük olması ve veri giriş-edit –kod işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesidir.

CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)

Verilerin daha hızlı ve verimli derlenmesinin yanı sıra analiz aşamasında sağladığı yararlar nedeniyle, özellikle müşteri memnuniyeti, müşteri profili, müşteri tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla uygulanan veri derleme tekniğidir. CAWI firmamızca hazırlanan internet tabanlı soru formlarının cevaplayıcılar tarafından doldurulmasıdır.

Mektup Anketleri

Soru kağıtlarının, cevaplayıcıya posta aracılığıyla ulaştırılarak yapılan veri derleme tekniğidir. Bu teknikle yeterli cevaplama yüzdesine ulaşabilmek için titiz bir hazırlık ve uygulama süreci gerekir. Güvenilir adres çerçevesinin bulunduğu, soruların tam ve doğru olarak doldurulacağının düşünüldüğü, sonuçların kısa sürede alınmasının gerekmediği durumlarda kullanılan tekniktir.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerden olan Pazar Araştırması Makalemize tıklayarak okuyabilirsiniz