Online Anket Hizmeti

Online Anket Hizmeti

Bayes Online Anket: ülkemizdeki araştırma bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve kısacası araştırma ile ilgilenen tüm araştırmacıların çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlere çözüm getirmek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Anket, bilgi verecek olanların doğrudan okuyup yanıtlayacakları bir soru listesidir. Anket, bir araştırmacının değişkenlerin ilişkileri hakkında bilgi toplamak için kullandığı bir bilgi toplama aracıdır. Anket, cevaplayıcının okuyup anlayabileceği soru veya maddelerden oluşur ve aşağıdaki üç varsayıma dayanır.

  • Cevaplayıcı soru veya maddeleri okuyup anlayabilir.
  • Cevaplayıcı soru veya maddeleri cevaplayabilmek için gerekli bilgiye sahiptir.
  • Cevaplayıcı soru veya maddeleri dürüstçe cevaplamaya hazırdır.

Anket ilkece esneklik gerektirmeyen, sınırlı yüzeysel bilgilerin yeterli olduğu ve daha homojen evrenlerle ilgilenilen araştırmacılar için kullanışlı bir tekniktir.

Anket çok kullanılan bir teknik olmakla birlikte özellikle iyi geliştirilmiş bir anket, kısa zamanda ucuz ve basit olarak geçerli ve güvenilir veri toplamada kullanışlı bir yoldur. Bir araştırmacıyı anket kullanmaya iten en önemli etken çok sayıda cevaplayıcıdan bilgi toplama zorunluluğudur.

Günümüzde veri toplama tekniklerine alternatif olarak online anket geliştirilmiş ve toplanmak istenilen verilerin kısa sürede toplanması sağlanmıştır.  Online anketlerin önemli bir özelliği de toplanan anket verilerine ve verilere ait istatistiklere anında erişilebiliyor olmasıdır. Bu sayede istenilen veriye daha kısa sürede ulaşılarak verileri düzenleme aşamasına geçilebilir daha sonra hazırlanan ve kodlanan veriler analiz edilebilir.

Online Anket diğer veri toplama tekniklerine (yüzyüze, telefon, posta anketleri vb.) göre farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara hızla uygulama olanağının olması ve maliyetinin daha düşük olması gibi avantajlara sahiptir. Online Anket, günümüzde hızla yayılan ve oldukça sık tercih edilen veri toplama yöntemlerinden biri olmasına karşın, ancak uygun şartlar altında kullanılması halinde araştırmacılara yarar sağlayacaktır.

Online Anket ile veri toplama, teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, çeşitli paket programlarından yararlanılarak veya bu amaçla yazılım yaparak; elektronik haberleşme adreslerini veya internet sitelerini kullanarak çok büyük bir kesime hızlı bir şekilde uygulama olanağı sunar ve maliyeti de oldukça düşüktür.

Online Anket sistemimiz ile tüm verilerinize ve verilere ait istatistiklere anında ulaşabilirsiniz.