Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
7 Eylül 2015
Tanınmış Marka Araştırmaları
7 Eylül 2015

Reklam Araştırmaları

Reklam araştırmaları, medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan araştırmalardır. Pre ve Post test şeklinde yapılabilirler.

Pre-test çalışmalar reklam yayınlanmadan önce yapılır. Reklam alternatifleri gösterilir ve ne derece beğenildiği, hatırlattıkları vs. sorgulanır.

Pro-test çalışmalar ise reklamın medya kanallarında yayınlanmasından hemen sonra gerçekleştirilir.

Başlıca sorgulanan konular;

  • • Reklama karşı tutumlar
  • • Reklamın hissettirdikleri
  • • Reklamdan ya da markadan hoşlanma
  • • Markaya karşı tavır
  • • Marka tercihleri
  • • İkna olma dereceleri

Reklam araştırmalarına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.