Reklam Araştırmaları
7 Eylül 2015
Ambalaj Araştırmaları
Ambalaj Araştırmaları
9 Eylül 2015

Tanınmış Marka Araştırmaları

Tanınmış marka araştırmaları TPE’nin belirlemiş olduğu kriterlerle yapılır.

Bir firmanın ürettiği mal veya hizmet içerik olarak diğer firmanın ürettiğinden farklı olsun ya da olmasın, tüketicinin zihninde o ürüne ilişkin olarak farklılık yaratan temel unsur her zaman marka olmaktır. Marka başarılı bir işletmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi ve özellikle de firmanın ürettiği mal veya hizmeti diğer firmanınkinden ayırt etmesi açısından, firmayı var edici unsurlardan bir tanesidir.

Mallar veya hizmetler genellikle markaların sahip olduğu ünü takip ederler. Marka kavramı her ülkenin ulusal mevzuatıyla korunuyor olsa da “tanınmış marka” veya “herkes tarafından bilinen marka” kavramlarının ortaya çıkmasıyla beraber markaların ülkesel anlamda korunması hak sahiplerinin haklarını korumak gereklidir.

Bu tür markalara sahip olan kişilerin haklarını korumak maksadıyla ulusal mevzuatlarda “tanınmış marka” ismiyle adlandırabileceğimiz toplumda belirli bir tanınmışlığa eriştiği için korunması gereken tanınmış markaları himaye altına almak maksadıyla düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası anlaşmalarla tanınmış markaların korunması güçlenmiştir.

Tanınmış marka araştırmalarına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.